Home

Изселници искат да учат български

Между 8000 и 10 000 са българските изселници в турския град Ялова. Повечето от тях се преместили по време на "Голямата екскурзия" през 1989 г., но сега искат помощ от властите у нас, за да знаят децата им български език.

Българските изселници в турския град Ялова поискаха от нашите власти да организират курсове по български език.

Там има между 8000 и 10 000 изселници от България, които искат да знаят нашия език. Повечето от тях се преместили по време на "Голямата екскързия" през 1989 г. и сега търсели учители, които да преподават на децата им книжовен български език. Молят обаче управниците у нас да организират обучения поне през летния сезон.

"Ние, изселниците, в първите години, когато се изселихме в Турция бяхме обидени на режима и спряхме да им говорим на български, за което след време взехме да съжаляваме", обяснява предсе4дателят на изселническата организация Лютфи Йозгюр пред БНТ. Неговите синове учели в Софийския университет, но в началото срещнали огромни затруднения понеже не знаели и една дума български.

В момента в Ялова се строи Балканска къща.

В нея ще има културен център и там ще могат да се провеждат обучителните курсове.

BNews.bg