Home

ЕВЕТ стана член на Асоциация на българските градове и региони

Гражданско сдружение ЕВЕТ бе одобрено за пълноправен член на Асоциация на българските градове и региони. На 3 юни се проведе 12то Общо събрание на АБГР. На него присъстваха над 150 делегати - представители на общините, общинските съвети и физически лица, членове на организацията. Г-н Найден Зеленогорски бе преизбран единодушно за председател на УС на АБГР. В доклада си на форума той посочи, че под негово ръководство организацията е насочила своята дейност към своите основни приоритети – т.е.: развитие на местното самоуправление в градовете и регионите на страната; регионална политика в България на основата на европейските ценности, като наблегна на това, че партньорството е запазена марка на АБГР.
Поздравителни адреси бяха получени от г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството и г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. В обръщението си към участниците г-жа Павлова и г-н Дончев, освен че пожелават успех на форума, използват случая да отбележат значимостта на Асоциация на българските градове и региони не само като партньор на местните власти и на администрацията, но и на държавата.
Приветствия поднесоха и г-н Георги Костов – зам.-министър на земеделието и храните и г-н Любен Татарски – началник-кабинет на министъра на земеделието и учредител на АБГР.
Приветствие бе прочетено и от г-жа Галина Стоянова – кмет на Казанлък, с което тя пожела на XII Общо събрание пълноценна работа, с богата обмяна на конкретни успешни модели за конкретното развитие на икономиката по места.
Специално приветствие от община Разлог, бе поднесено от г-жа Мария Копанарова – п-л на общинския съвет.
Избрани бяха нови членове на Управителния и Контролния съвет. За председател на Контролния съвет бе избран Димитър Стефанов – кмет на Община Тутракан, за негов заместник – г-жа Йордана Енева – зам.кмет на Община Павел Баня.
След дълга дискусия около доклада на председателя и предложенията, постъпили по него, се прие концепцията за работата на Асоциацията през 2016 година. Основните акценти са в администрирането на организацията в София, изграждане на 6-те клона в регионите за планиране и активизиране на дейността на представителствата в Брюксел, Москва и Солун, както и създаването на нови такива. В областта на проектната дейност – партниране с НПО и други дружества и организации за разработване и изпълнение на проекти за общините, тясно сътрудничество с НГФ „Солидарност“ - за съфинансиране на проектите на общините, провеждане на обучителни семинари, съвместно с фондация „Конрад Аденауер“ и други.
Приети бяха нови членове на организацията – 22 физически лица и 5 юридически лица- НПО.

След изчерпване на дневния ред, събитието продължи с конференция на тема „Местните власти и регионалното развитие“ и приключи с раздаване на годишните награди на Асоциацията на българските градове и региони.