Home

ЕВЕТ подкрепя кандидатпрезидентската двойка на ПП ГЕРБ г-жа Цецка Цачева и г-н Пламен Манушев

ДЕКЛАРАЦИЯ


на гражданско сдружение “ЕВЕТ- Европейска Визия за Етническа Толерантност” - Република България
 за ангажираността му относно подкрепата на кандидатпрезидентската двойка на ПП ГЕРБ – г-жа Цецка Цачева и г-н Пламен Манушев в предстоящия втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България
на
 13 ноември 2016 г.
Гражданско сдружение “ЕВЕТ” -  Република България,
като се ръководи от принципите  на европейската  демокрация, отнасящи се до всички български граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност;
съобразявайки се със своето място в активното гражданско общество за извеждане на европейската визия на България чрез опазване на етническата толерантност, религиозните, културни и духовни ценности;
потвърждавайки ангажиментите на Република България за постигане на европейски икономически стандарт и етични правила на поведение, като пълноправен член в Европейския съюз,
изтъквайки усилията на Република България за недопускането на политическо поведение – противоречащо на европейските ценности;
споделяйки разбирането, че успешното развитие на държавата ни е немислимо без установяването на траен десен политически модел на управление
ДЕКЛАРИРА:
1. Подкрепа за кандидатите за президент и вицепрезидент на политическа партия – ГЕРБ – “Граждани за Европейско Развитие на България“ - г-жа Цецка Цачева и г-н Пламен Манушев, на предстоящия втори тур на президентските избори - 13 ноември 2016 г., с цел безалтернативна и категорична евроатлантическа ориентация на Р. България.
2. Заявява волята на своите членове и симпатизанти от 23-те регионални клонове на сдружението и представителствата му в чужбина за активно съдействие и работа  по време на кампанията за избор на президент и вицепрезидент на Р. България, в интерес на обществото ни и политическа партия- ГЕРБ.
 
Декларацията е приета от Националния координационен съвет на Гражданско сдружение “ ЕВЕТ” на 08 ноември 2016 г. в гр. София и е подпечатана с официалния печат на Сдружението.
 
Председател на ГС ЕВЕТ: Ергин Емин