Home

ЕВЕТ в OSCE

Председателят на Гражданско сдружение ЕВЕТ Ергин Емин и координаторът на сдружението за област Кърджали Танер Тюркоглу участваха на 19 и 20 октомври 2016 г е конференцията на OSCE (Организация за сигурност и сътрудничество в Европа) на тема: „Толерантност и многообразие“. Целта на конференцията бе да се покаже как правителствата, организациите на гражданското общество, медиите, бизнеса и широката общественост могат активно да участват във формирането на социално съжителство. Тяхното съвместно действие е част от който и да е отговор на настоящите предизвикателства пред страните и обществата, които се опитват да се справят с поледиците от преселенията и миграцията, борбата с причините за тероризма , обсъждането на ролята и приноса на религиите и малцинствата, както и справянето с проблемите на националната идентичност.
Събитието бе открито от г-н Франк-Валтер Щайнмайер – външен министър на Германия. В словото си той подчерта: Ключът на предизвикателството пред нашите общества е постигането на единство в многообразието. Конференцията е подтик към справяне с това предизвикателство.
Дискусията при откриването закова темата за правата на човека и основните свободи. Те са в основата на борбата срещу нетолерантността и дискриминацията, каза модератора на панела г-н Али Аслан – известен немски телевизионен журналист.
Въпросите на дискусията включваха:
-Какви са предизвикателствата пред защитата на основните права и свободи и пред насърчаването на толерантността и многообразието в нашите общества?
-Каква е връзката между толерантността и социалното сближаване?
-Как могат националните институции, международните организации, бизнеса и гражданското общество да насърчават и подобряват взаимното опознаване и диалог между различните социални групи?
-Каква е ролята на образованието и медиите за насърчаване и укрепване на нетолерантността и недопускането на дискриминация?
Участниците в отговорите бяха: г-н Михаел Линк – директор на Длужбата за демократични институции и човешки права; г-жа Лоте Лайт – директор по наблюдение правата на човека към ЕС; г-жа Анастасия Крикли – председател на Комисията на ООН за премахване на расовата дискриминация и г-н Нилс Мюжниекс – член на Комисията по човешките права в Съвета на Европа.
По време на форума бяха организирани и паралелни панелни дискусии. Една от тях бе по въпросите на образованието по толерантност и многообразие, включващо насърчаване на сходството и борбата с дискриминацията. Г-н Емин представи опита на ГС ЕВЕТ в партньорството с фондация „Конрад Аденауер“ в реализирането на съвместни образователни проекти в България и представи примери за успешни образователни стратегии за справяне с предразсъдъците в обществото, като усилие за борба с омразата и дискриминацията. Той представи и наръчника, изработен по иновативен проект на ГС ЕВЕТ, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“ и CES - “Наръчник за междукултурно сътрудничество: опитът в България“ на четири езика: български, английски, немски, турски. Участниците в дискусията стигнаха до извода, че в страните на OSCE, както и в други страни по света, се наблюдава покачване на расизма, ксенофобията и нетолерантността, включително насилието, мотивирано от омраза.
Въпросите, на които се дадоха отговори, включваха:
-Може ли да се преподава толерантност?
-Как многообразието може да бъде част от образователната система?
Как може формални и неформални образователни системи на гражданското общество и други заинтересовани страни, взаимно да се допълват в насърчаването на толерантността и преподаването на многообразието?

-Каква трябва да е ролята на OSCE и други международни участници в подкрепата на инициативите и възпитателната работа?
-Как образованието по многообразие може да разглежда въпроса за страха и несигурността в нашите общества?
-Как образованието по многообразие може да разглежда въпроса за страха и несигурността в нашите общества?
-Как образованието по многообразие може да подкрепи социалното сближаване в региона на OSCE?
Участници в отговорите бяха: г-н Томас Хепенер, ръководител на програмата „Жива демокрация“ на германското федерално министерство по въпросите на семейството, възрастните хора, жените и младежта; г-жа Барбара Локбихлер, член на Европейския парламент и зам.п-л на комисията по правата на човека; г-жа Кристина Финч, ръководител на  отдел за толерантността и недискиминацията към OSCE и други.
Тема на друга паралелна дискусия бе: Толерантност и свобода на словото, включващо противодействие на речта на омразата и борбата с дискриминацията в интернет.
Гражданското общество играе важна роля в насърчаването на толерантността и многообразието. Приносът на гражданските сдружения и групи за борбата с предразсъдъците и речта на омразата бе във фокуса на предварителната конференция от 19 октомври 2016 г. (Препоръките от нея представяме отделно).
Панелът при закриване на конференцията за толерантност и многообразие на OSCE обедини дискусиите и определи основните изводи и препоръки на форума. Докладчици бяха: г-жа Кристина Финч и д-р Сейал Пармар – асистент в катедрата по правни науки на Централния европейсли университет и г-н Хари Хумел – директор на Хелзинксия комитет, Холандия, който представи препоръките на гражданското общество. Модератор бе г-н Тери Мартин, тв журналист. Заключително слово представи г-н Михаел Рот – министър по европейските въпроси на Германия. Вечерта бе даден прием за всички участници в събитието в Zeiss Grossplanetarium от д-р Франк-Валтер Щайнмайер – федерален министър на външните работи на Германия.
 

*Програма