Home

Посещение в Анкара

От 11 до 14 декември 2016 г. беше сформирана делегация  на Асоциация на българските градове и региони /АБГР/ за посещение в Турция, по покана на г-н Селяхтин Кюлджю, председател на УС на Централния съюз на земеделските кредитни кооперация на Р. Турция /ТТКК/

Целта на посещението бе развитието на търговските и културни отношения чрез използване влиянието на неправителствения сектор.

В делегацията бяха поканени и членове на ръководствата на Национално сдружения на малкия и среден бизнес /НСМСБ/ и на Гражданско сдружение ЕВЕТ.

В първия ден от посещението в Анкара, делегацията бе приета от ръководството на Централния съюз на земеделските кредитни кооперации на Р. Турция – г-н Селяхтин Кюлджю и генералния директор г-н Айхан Караяма. На срещата г-н Кюлджю обясни целта на отправената покана към АБГР и процеса на реализацията му.

Г-н Айхан Караяма, от своя страна, благодари за интереса на български организации към дейността на съюза и реализацията на по-нататъшното сътрудничество и добави, че това ще насърчи търговските и културни дейности между двете съседни държави и че ЦСЗКК е правилният адрес за такова сътрудничество.

Ръководителят на делегацията г-н Ергин Емин, в качеството си на изпълнителен директор на Асоциация на българските градове и региони /АБГР/, благодари за поканата и подчерта за важността на взаимоотношенията между България и Турция и за възползването от възможностите за закупуването на селскостопански стоки и продукти, както от страна на Р. Турция, така и от страна на Р. България. Той допълни, че това ще подпомогне регионите на България, където земеделието е основна производствена дейност и общините, където има проблем с реализацията на продукцията.

След тази среща делегацията се отправи на подготвената презентация на Централния съюз на кредитните кооперации в центъра за социални дейности на организацията. Там бе осъществена и среща с всички директори на производствените предприятия на кооперативите, където се обсъдиха детайлите на сътрудничеството между ЦСЗКК и АБГР.

След обяд гостите от България бяха на специален прием във Великото народно събрание на Р. Турция, от г-н Реджеп Конук – п-л на Комисията по земеделие, гори и селските въпроси. Той изрази задоволство от посещението на групата от България и подчерта, че голяма част от населението на страната се занимава със земеделие и животновъдство и че ползите от сътрудничеството в тази сфера между двете държави трябва да достигнат до това население. Г-н Реджеп Конук предложи комисия между двете организации – ЦСЗКК и АБГР, да изработи прогнози за бъдещо сътрудничество и да ги представи в Комисиите по земеделие в Събранията на двете страни. Той прие поканата на г-н Емин да посети НС на България, за среща с постоянната комисия по земеделие, където да се разискват по-нататъшните стъпки на сътрудничество между парламентарните комисии.

След посещението в Народното събрание на Р. Турция, делегацията бе приета от г-жа Надежда Нейнски – посланик на Р. България. Обсъдени бяха целта на посещението и дейността на посолството ни в Анкара.

Поради атентата в Истанбул предните дни, програмата бе променена. Поради тази причина на 13.12.2016 г. групата от България бе на посещение в музея на Мустафа-Кемал Ататюрк – основател на турската република, след което бе приета от г-н Фарук  Челик – министър на земеделието, храните и животновъдството. 

На срещата присъства  ръководството на ЦСЗКК и г-н Димитър Недков - търговски аташе към посолството на Р. България. На нея бяха обсъдени инициативите на двете организации. Г-н Челик подчерта, че стои твърдо зад идеята за укрепване на търговията в областта на земеделието и животновъдството между двете страни и се радва, че ЦСЗКК и АБГР са стигнали до конкретни дейности: изкупуването и продажбата на земеделска и животинска продукция, които могат да бъдат реализирани чрез и с Централния съюз на земеделските кредитни кооперации на Турция. Ръководството на Кредитните кооперации - г-н Кюлджю и г-н Караяма, потвърдиха пред г-н Челик, че заедно с компаниите към кооперативите са готови да инвестират в българския селскостопански пазар и да удовлетворят нуждите на земеделските производители у нас.

Министър Фарук Челик запозна подробно всички присъстващи с политиката на Р. Турция в областта на земеделието и животновъдството и потвърди подкрепата си за увеличаване на настоящия обем на търговията с приятелска и съседна България. Той допълни, че климатът в страната ни е подходящ за животновъдство и че лично той е отворен за всякакво сътрудничество, в подкрепа на производството между двете държави.

Народният представител - г-н Валентин Николов, наблегна в своето изказване, че в България бихме се възползвали от опита на ЦСЗКК в земеделското производство и че увеличаването на ангажиментите в сътрудничеството би повишило и външнотърговския обмен между двете страни. Г-н Емин покани г-н Челик да посети Р. България в най-скоро време. Поканата бе приета сърдечно. От името на УС на АБГР бе подарена на министъра картина на българския художник Коста Стоянов - „Стара София“.

След срещата с г-н Челик делегацията ни бе посрещната от съветника на кабинета на министъра на кабинета на министъра на земеделието, храните и животновъдството – г-н Али Коюнджу. Той повтори думите на министъра за ползата от сътрудничеството и за категоричната подкрепа на турското правителство за българското земеделско производство.

Г-н Танер Тюркоглу – член на българската делегация, координатор на Гражданско сдружение ЕВЕТ за югоизточна България заяви, че българският пазар няма потенциала на турския, но при предоставяне на адекватна квота от от Р. Турция за него, няма да е проблем за реализацията й. Г-н Али Коюнджу, от своя страна изтъкна, че познава добре пазара в съседна България и е убеден, че той ще бъде положително повлиян от действията на сътрудничеството между държавите. Той предложи да се реализират няколко пилотни проекта на територията на Р. България в областта на животновъдството, с оглед инвестиционните намерения на ЦСЗКК. Г-жа Елеонора Негулова, п-л на Национално сдружение на малкия и среден бизнес /НСМСБ/, наблегна на значението на сътрудничеството, особено между малките и средни предприятия, от гледна точка на двата пазара. Г-н Коюнджу отново изтъкна значението на турския пазар за бъдещето на българското фермерско земеделие.

Въпроси, върху които се акцентира по време на срещите и дискусиите:

- Осигуряване на финансова подкрепа за животновъдството в България;

- Реализация на пилотни проекти в българските селски общини – изграждане от страна на ЦСЗКК на ферми за отглеждане на животни;

- Удовлетворяване на нарасналите нужди на Р. Турция от животни, отгледани в България, чрез предоставяне на косвена подкрепа за производителите ни;

- Предприемане на необходимите административни мерки за износ на животни от България към Турция и започване на търговията с животни чрез ЦСЗКК;

- Намиране на решения за пазарната реализация на продуктите на българските производители;

- Възможен внос в България на семена, торове и химикали (пестициди) за селското стопанство, включително парникови и системи за капково напояване.

Екип АБГР