Home

Дипломатическият институт представи анализ на предприсъединителните комуникационни стратегии на шест балкански страни

На 22.02. Дипломатическият институт организира в Дома на Европа в София официалното представяне на новото издание на Института “The Communication Strategy for the Accession to the European Union”, което е част от поредицата „Външнополитически изследвания” и е реализирано с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел”.

„Какво би станало, ако сега, десет години след приемането ни в Европейския съюз, България не беше станала негов член?”, попита при откриването директорът на ДИ Таня Михайлова. „Европейската идея и европейските политики нямат алтернатива”, подчерта тя. Идеята за сборника с анализи на комуникационните стратегии за присъединяване към ЕС в шест балкански страни е отпреди две години и тя отговаря на интереса на Института към този регион. Държавите са разделени на две групи – тези, които са на път да станат членове (Черна гора, Македония и Сърбия), и тези, които вече са (България, Унгария и Хърватия).

Изданието обхваща резултатите от съвместния проект на Дипломатическия институт и Фондация „Ханс Зайдел” – „How to communicate with the public in the context of European integration” (2015-2017), включващ обстойно проучване на публичните политики в тези държави в процеса на присъединяване към ЕС.

Д-р Клаус Физингер, регионален директор за Югоизточна Европа във Фондация „Ханс Зайдел”, подчерта, че от членството в ЕС трябва да са заинтересовани не само правителствата, но и цялото общество.

По време на представянето и последвалата дискусия изказвания направиха г-н Огнян Златев и г-н Христо Христов от Представителството на ЕК в България и част от авторите – проф. Ингрид Шикова и доц. Калоян Симеонов от катедра „Европеистика” в СУ „Св. Климент Охридски” и д-р Екарт Щратеншулте, директор на Европейската академия в Берлин. Проф. Шикова заяви, че проблемът в комуникацията не е в информационната суша, а напротив – в информационното наводнение, което понякога е по-лошо от сушата. Тя изтъкна, че би било грешка, ако днес кажем „стоп” на присъединяването. Проф. Щратеншулте обобщи анализите в книгата, като заяви, че най-голямата заплаха за ЕС сега не е чужда сила, а намаляването на обществената подкрепа. Ако през ХХ век каузата е бил мирът, днес тя трябва да бъде солидарността.

На събитието присъстваха над 120 души, които получиха екземпляр от изданието – представители на дипломатическия корпус, правителствения и неправителствения сектор, сред които представители на АБГР, Гражданско сдружение ЕВЕТ, Институт за местно и регионално развитие, както и от академичната и студентска общност.