Home

Конференция на ЕВЕТ в Кърджали

На 26 и 27 май Гражданско сдружение ЕВЕТ, с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, организира конференция на тема: „Междукултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България. Политическа интеграция в дясно“. Форумът се състоя в кърджалийското село Ябълковец и в него се включиха представители на сдружението от цяла южна България. Лектори бяха доц. д-р Антоний Гълъбов/НБУ/ и проф. Антоанета Христова /Институт за изследване на населението и човека, БАН/.

При откриването Ергин Емин, председател на ЕВЕТ, посочи че "Европейският етнически модел е интеграция чрез политическата система и партиите, регистрирани в държава от Европа и чрез техните идентични посестрими като ЕНП, ПЕС, либералите.
Партиите в България отказват да интегрират представители на етносите, различни от българския, с малки изключения. Организацията ЕВЕТ работи за интеграцията на малцинствата чрез политическата система, защото това е мостът към междукултурния диалог. ОССЕ в Германия прилага този модел – имигрантите от Турция са представени на всички публични нива, в Ландтага и Бундестага, в университетите. Т.е. в началото е политическата интеграция, която там е изключително успешна, следва културната на третото поколение турци в страната. Ние и нашите партньори от фондация „Конрад Аденауер“можем да адаптираме модела според българските условия“.
Той представи промените в устава на организацията, ориентирани в духа на междукултурния диалог, базиран върху опита в България.
На форума бе прочетено и решение за възстановяване на клона на сдружението в Кърджалийска област. УС на ЕВЕТ утвърди за председател на клон ЕВЕТ – Кърджали г-н Танер Дурмуш, за секретар бе излъчен г-н Алиосман Яшар. Създават се представителства и в Турция. Представител за Анкара е г-н Сеит Хаджиев, за Истанбул – г-н Юджел Шабаноглу, за Бурса – г-н Мохамет Узункъш, за Измир – г-жа Айтен Шенол.
Приветствия към участниците поднесоха – г-н Иван Сотиров, п-л на Гражданско сдружение „Достойнство, отговорност и морал“ /ДОМ/ и г-н Мохамед Узункъш.
При презентацията на темата „Политическа социализация и интеграция в дясното политическо пространство в България“, доц.Антоний Гълъбов заяви: „Смисълът на демокрацията е те като всички български граждани да могат да участват пълноценно в политическия живот през партиите, които са най-близки до тях. Никой не може да ме убеди, че между селско-стопанските производители, които са български турци, и земеделските партии у нас, не може да има диалог. Никой не може да ме убеди и, че хората с конкретни проблеми не могат да си изберат коя друга партия може да ги представлява, а това да бъде грижа само на една. Няма нищо по-лошо от този тип монопол. То е като гето – заключено е и отвътре, и отвън от онези, които не искат да влязат. Няма нищо по-лошо в етническата политика на една държава от ефекта на подобно двойно заключване. Не е вярно, че една група от българското общество има партията си за всичко – за икономика, за земеделие, култура, образование и е само тя, а всички останали хора могат да си избират друго. Докато това е така, държавата не може да функционира пълноценно. Когато в началото на 1990-а г. се отстояваше необходимостта от съществуването на ДПС, основният аргумент беше този – тъй като става дума за общност, претърпяла държавно организирано насилие, тя трябва да има възможността да изразява собствените си политически очаквания и да участва през собствено политическо представителство. Оттогава минаха 27 години. 

Следователно, след всички конституционни гаранции за правата и свободите на българските граждани, аз не виждам никакъв смисъл повече който и да е да толерира подобен монопол върху политическото участие на една част от българските граждани. Българските политици не работят достатъчно, трябва да се научат да говорят с хората, да търсят доверието им пряко, а не през етикети. Доверието в политическата система е най-същественият проблем и в България, и в Европа“.
Проф. Антоанета Христова запозна участниците в събитието  с работата на новия Институт за политика към Българска академия на науките /БАН/ и отправи покана към младежката организация на ЕВЕТ да се включи със свои хора в обученията. Тя представи темата „Избори след изборите - политически и социално-психологически аспекти“, като предложи споделеният опит от членове и симпатизанти на ЕВЕТ да влезе в сборник-наръчник, който да се изработи с помощта на фондация „Конрад Аденауер“ и да се използва при последващи обучения на общностите в страната. На втория ден от конференцията, тя представи темата „Междукултурен диалог, лидерство и етика“, след което предложи на вниманието на аудиторията специално подготвена анкета за анализ на политическата интеграция в дясно на турците и мюсюлманите в България. Анализите също ще са част от предстоящия „наръчник“.
Накрая на форума, Ергин Емин представи перспективите пред европейската интеграция на страната.
Следващата конференция за структурите на сдружението ще се проведе в края на юни в град Разград.
                                                                                                                          
Екип ЕВЕТ