Home

ЕВЕТ на церемонията „Статуетка за Юнкер“

На 27 септември, председателят на ЕВЕТ – Ергин Емин, присъства в баварската столица Мюнхен на церемонията по връчване на най-високото отличие на Съюза на данъкоплатците в Бавария, на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Статуетката е уникат на манифактурата за порцелан на замъка Нимфенбург. „Това отличие притежава голяма художествена стойност и с него оказваме на носителите му честта, която им се полага“, каза при откриването на форума председателят на Съюза на данъкоплатците Ролф фон Хоенхау.

Решението на комисията по присъждане на наградите на Съюза на данъкоплатците в Бавария да отдаде почит на Жан-Клод Юнкер за неговия ангажимент към интересите на европейските гражданки и граждани, както и особено на европейските данъкоплатци с присъждане на най-високото отличие на Съюза, „Спестовен лъв“, бе взето единодушно.

Председателят на комисията Юнкер,  има ясна визия за бъдещето на Европа, подчерта той, в която важна роля играе съхранението на многообразието на регионите. Той е един оригинален, нестандартно мислещ човек, който дава вдъхновението и предлага компромис.  

Юнкер мисли и действа като европеец, а не като еврократ. Съществува единогласие със Съюза на данъкоплатците за това, че данъчната конкуренция трябва да бъде честна и справедлива. Но за Съюза на данъкоплатците важен е също и фактът, че Жан-Клод Юнкер се застъпва за запазване на данъчната конкуренция в Европа. Не би било правилно тази данъчна конкуренция да бъде напълно отменена и така да бъде създаден данъчен картел в Европа. Данъчната политика също е и част от политиката за отделните райони и шанс, икономически по-слабите страни в ЕС да станат по-конкурентноспособни.

С оглед на последствията от БРЕКЗИТ е важно Европа да бъде реформирана сега, при това колкото е възможно по-бързо, за да бъде създадена европейска принадена стойност и Европа отново да се радва на по-голямо одобрение от страна на населението. При това Юнкер държи отново да бъдат осмислени стойностите: „Повече Европа там, където това е необходимо, по-малко Европа там, където това е възможно“, казва председателят фон Хоенхау.

Жан-Клод Юнкер, от своя страна, сърдечно благодари за отличието – статуетка „Спестовен лъв“ и подчерта: „Съюзът на данъкоплатците и Европейската комисия са на един и същи път, защото и двете страни се застъпваме за това, че парите от общата семейна касичка трябва да бъдат инвестирани много внимателно и далновидно. Ние като Европейска комисия ще добием от малко пари повече и при това ще се погрижим да има справедливост. По-малко е повече. Европейската комисия спазва принципа на субсидиарност в интерес на данъкоплатеца. Вместо да регулираме душовете и прибора с олиото, ние се концентрирахме върху неща, които умеем по-добре.  Докато предишни комисии представяха по 130 инициативи годишно, ние се концентрирахме върху близо 20 важни. Едновременно с това отхвърлихме 109 предложения и отменихме 74 нормативни актове. Парите от данъци, когато са вложени по европейски, носят при по-малък залог по-голяма принадена стойност. Така нареченият план „Юнкер“, който вече е достигнал инвестиции за повече от 236 милиарда евро, е пример за това, че парите от данъците трябва да бъдат използвани с разум и трябва да ползваме гаранции на ЕС, за да освобождаваме частните инвестиции. Ние насърчаваме предприемаческия кураж и ориентираните към бъдещето проекти изцяло без нови дългове. Макар и на пръв поглед Бавария да е нетен донор, в крайна сметка тя е също и нетен бенефициент на европейското единство.“

Церемонията приключи с тържествена вечеря, на която г-н Емин проведе разговори последователно с г-н Юнкер и г-н фон Хоенхау за бъдещи съвместни проекти и инициативи.

*Begrüßung