Home

Ахелой 2017

От 06 до 10 септември Гражданско сдружение ЕВЕТ проведе поредния си национален събор. В събора участваха над 120 души – членове и симпатизанти на сдружението от цялата страна. На 09 и 10 /съдота и неделя/ се проведе традиционния семинар на тема:„Междукултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България. Политическа интеграция в дясно“, с гост-лектори доц. Антоний Гълъбов от НБУ и проф. Антоанета Христова от БАН. Форумът бе пленарна сесия към проект: „Междукултурният диалог – политическа интеграция в дясното пространство“.

След презентациите и дискусиите по него, участници и лектори се разбраха за насоките по разработването на Наръчник за политическа интеграция на малцинствата – опитът на България. Ще се работи в четири направления – толерантност, политическо образование, миграционна политика и сигурност. Направленията ще са в основата на бъдещите прояви на организацията през 2018 година.
 

Екип ЕВЕТ