Home

TALK WITH ME на фондация Лале

Представители на младежката координация на Гражданско сдружение ЕВЕТ участваха в обучителен семинар на фондация Лале, в рамките на проект „Говори с мен“. В продължение на 2 години екипът на Фондация Лале работи по адаптиране, въвеждане и документиране в България на модел  за подкрепа на млади бежанци от езикови ментори доброволци. Това бе възможно с изключителната работа на млади доброволци от София, които се срещаха с млади бежанци в града в продължение на няколко месеца, и в сътрудничество с други организации, които работят с бежанци.

Екипът на Фондация Лале реализира дейностите по разработване и пилотиране в  България на модел за работа на млади доброволци като неформални езикови ментори на млади бежанци в партньорство с колегите от Gemeinsam leben & lernen in Europa от Пасау в Германия и Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca в Румъния. Моделът, който е създаден в Германия, може лесно да бъде прилаган от различни организации, които работят с доброволци в сферата на мултикултурно общуване.

На основата на модела, адаптиран в рамките на проект “Говори с мен”, финансиран по европейската програма „Еразъм+“, и практическия опит на доброволците и бежанците, разработихме пълен пакет материали, които включват ръководство, наръчник, куфарче с инструменти и всичко необходимо за прилагане на модела. Пакетът отразява опита на трите организации в три много различни Европейски държави. Това ни дава увереност, че моделът ще работи и в други страни, прилаган и от други организации.
На 28 февруари представихме модела на специално събитие „Говори с Мен“ в A HUB. Участваха над 20 представители на различни организации, които работят с бежанци и с доброволци като Български Червен кръст, CVS България, Съвет на жените бежанки в България, УНИЦЕФ, Български Съвет за бежанци и мигранти, Група Приятели на бежанците, Център за изследване на демокрацията и др.
Мира Георгиева представи подробно стъпките в разработването и прилагането на модела, илюстрирани с истории, примери и снимки. Участниците задаваха различни въпроси по детайли от практическата работа като участието на деца, избиране на подходящо сигурно и удобно място за срещи на двойките, реакции на родителите на деца- бежанци, подготовката на доброволците и  много други.
В края на събитието всички участници получиха пълен пакет с разработените материали за организации, доброволци езикови ментори и младежи-бежанци. Няколко колеги поздравиха екипа на фондация Лале за споделената практика на иновативен и ефективен проект.
Пакетът материали, които можете да намерите, включва: