Home

Названия на етнически и религиозни общности в България

На 20 февруари, ръководството на ЕВЕТ и представители на младежка кординация, взеха участие на кръгла маса на тема: „Названия на етнически и религиозни общности в България“. Форумът бе организиран от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН. Целта на кръглата маса бе да инициира интердисциплинарна научна и обществена дискусия върху названията и самоназванията на различни етнически и религиозно общности в България. Учени от различни академични дисциплини, представители на самите общности, общественици и журналисти имаха възможност да обменят познания и да съпоставят възгледите си по темата в рамките на три панела, посветени на ромите, българите-мюсюлмани и хетеродоксните мюсюлмани.

 

Като резултат от кръглата маса се очаква да се изяснят термините, екзонимите и ендонимите на групите, да се постигне повишаване на качеството на научните изследвания, както и да се насърчи диалога между учените, етническите, религиозните и етноконфесионалните групи и обществото.


Екип ЕВЕТ