Home

Атила Фикрет стана най-младият финансов брокер

 Роденият във Варна Атила Фикрет е най-младият, издържал успешно изпитите на Комисията за финансов надзор за брокер на финансови инструменти в България. Към датата на изпита през май той е едва на 20 години. Атила, който е втори курс студент по „Финанси“ в УНСС, получи официално удостоверението си, заедно с още 10 нови финансови брокери на специална церемония, организирана от КФН.

На изпита се явиха общо 17 кандидати, от които 11 го преминаха успешно, като Атила Фикрет е класиран на второ място, а за най-добър резултат бе отличен Христо Панайотов.

Сертификатите на най-новите брокери на финансови инструменти връчи изпълняващият правомощията зам.-председател на КФН Петър Джелепов. На церемонията присъстваха и доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на Българската фондова борса, Радослава Масларска – председател на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Наталия Петрова – председател на Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Атила Фикрет работи от половин година като експерт в банка, откъдето е изпратен на обучение в Комисията за финансов надзор за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти.

Роденият през юни 2003 г. Атила е син на дългогодишния журналист от екипа на в. Труд във Варна и настоящ изпълнителен директор на фирма за индустриални и складови бази Айсехел Руфи.

Към финансовата сфера младежът е бил насочен от бившия министър на икономиката и енергетиката и приятел на семейството Петър Димитров.

 

Със съкращения от: dnes.bg