Home

Национална конференция за междуетническата толерантност се проведе в Шумен

Национална конференция „Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност" се проведе в Шумен. Форумът е част от проекта „Интеркултуралният диалог - отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България", който се реализира от Гражданско сдружение „ЕВЕТ", в партньорство с Фондация „Конрад Аденауер" и Център за европейски изследвания - Брюксел.
Целта на проекта е да се даде възможност на формални и неформални лидери от различни региони на страната, предимно от смесени райони, да влязат в диалог и развият умения за толерантност и сътрудничество при разрешaване на проблеми. Методът на работа може да се характеризира, като „учене, чрез изживяване".
„Този диалог в България се води за първи път, отначало опасенията ни бяха, че няма да можем да го реализираме, но нещата станаха", заяви ръководителят на проекта и председател на ГС „ЕВЕТ" Ергин Емин. По думите му, този проект трябва да бъде продължен.

„Малцинствата в България живеят по между си добре, без конфликти. Това е добра възможност да се увеличи шанса за съдействие между тях. Интеграцията е ключ към едно по-високо ниво на образование и начин на живот", заяви Марко Арндт - директор на Фондация „Конрад Аденауер" за България. Той допълни, че реализацията на проекта е целяла именно постигането на по-високи нива на образование между населението от малцинствата.
Дейностите по проекта са обхванали и реализирането на няколко изследвания в сред населението на страната, по темата за междуетническата толерантност и обучения на млади хора.
Брошура и наръчник на български, английски, немски и турски език ще бъдат издадени в резултат на дейностите от проекта. Конференцията ще приключи с анализ на постигнатите резултати.

Радио "Дарик - Шумен"