Home

Ергин Емин: Възродителният процес продължава да влияе негативно върху възпитанието на децата

„Възродителният процес продължава да влияе негативно върху възпитанието на децата” каза на брифинг по повод завършилата в Шумен национална конференция на сдружение ЕВЕТ, лидерът на организацията Ергин Емин. Неправителствената организация Европейска визия за етническа толерантност (ЕВЕТ) приключва двугодишен проект на тема „Интеркултуралният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България”.
Ръководител на изследователската част е социалният антрополог Харалан Александров. Основната идея е в смесените райони да се подберат местните младежки лидери, които ще работят със своите връстници за етническа толерантност и сътрудничество. В проекта са изведени 4 основни теми: „Идентичност и развитие на общността”, „Конфликт и управление на различията”, „Лидерство и управление на диалога” и „Политики и интерктултурен диалог”. Ръководители на дискусиите по тези теми са турският социолог Музафер Мустафа и преподавателите от НБУ Иван Иванов, Харалан Александров и Антоанета Матеева. Проблемите, откроени в дебатите, са свързани с негативното влияние на възродителния процес, злоупотребата на политическите партии със социалните и етническите нераванства в обществото и консервативността на съвременната българска политическа система, която според ЕВЕТ изключва участието на малцинствата при вземане на решения. Съществуващите форми на дискриминация в училищното образование и злоупотребата с лидерство също са повод за етническо напрежение и пораждат необходимост, според тях, от противодействие на етническата нетолерантност. Участниците в дискусията предлагат тези проблеми да бъдат разрешение чрез нов подход в образованието на подрастващите, добра информираност с цел опознаване на различните етноси, традиции и култури и равнопоставен диалог между мнозинството и малцинството. „Ние, като представители на гражданско сдружение ЕВЕТ смятаме, че за да се случат всички тези промени, е необходимо включването на повече млади и позитивно мислещи хора в интерактивен диалог между общностите” е финалният извод на участниците в националната конференция.