User login

 

„Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в

дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

                                                                                                                 Конрад Аденауер 

 

 

 

 

 

Толерантността в Западните Балкани е ключ към Европа

България през 2018-та активно участва в Европейската година на културното наследство.В инициативата са включени десетки градове с различни прояви в цяла Европа. 

''Евранет плюс'' на Радио Пловдив от 4 април 2018 г.
Идеята е всеки да преживее, да оцени и да се наслади на културното наследство на стария континент. Това е единствената досега тематична година, организирана от Комисията под ръководството на Жан-Клод Юнкер. Евродепутатът Асим Адемов от ГЕРБ/ ЕНП ни запознава за инициативата „Толерантността в Западните Балкани: ключ към Европа“, която ще се проведе в София през май.
Тази идея се роди по време на ротационното председателството на Република България на Съвета на ЕС, като основен приоритет за присъединяването на Западните Балкани към ЕС, но ние още от миналата година работим с моя екип по темата за толерантността.

Странстващите поети от старата турска литература

Две са основните направления в старата турска литература: класическа, дворцова, (диванска поезия), повлияна от арабско-персийската литература, от ортодоксалния ислям. И народна (ашък-сазова поезия), защото е изпълнявана със съпровод на саз.
Реалистичната народна поезия на ашъците, странстващите ислямски поети, е освободена от схоластика, съхранява самобитните черти на турското народно творчество. Затова няма свой аналог в света.
Един от най-ярките и самобитни поети в историята на цялата турска литература, оценен като "поет на всички времена" от своя по-млад събрат по перо Джеляледин Руми , е Юнус Емре (13 век).
 

TALK WITH ME на фондация Лале

Представители на младежката координация на Гражданско сдружение ЕВЕТ участваха в обучителен семинар на фондация Лале, в рамките на проект „Говори с мен“. В продължение на 2 години екипът на Фондация Лале работи по адаптиране, въвеждане и документиране в България на модел  за подкрепа на млади бежанци от езикови ментори доброволци. Това бе възможно с изключителната работа на млади доброволци от София, които се срещаха с млади бежанци в града в продължение на няколко месеца, и в сътрудничество с други организации, които работят с бежанци.

Названия на етнически и религиозни общности в България

На 20 февруари, ръководството на ЕВЕТ и представители на младежка кординация, взеха участие на кръгла маса на тема: „Названия на етнически и религиозни общности в България“. Форумът бе организиран от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН. Целта на кръглата маса бе да инициира интердисциплинарна научна и обществена дискусия върху названията и самоназванията на различни етнически и религиозно общности в България. Учени от различни академични дисциплини, представители на самите общности, общественици и журналисти имаха възможност да обменят познания и да съпоставят възгледите си по темата в рамките на три панела, посветени на ромите, българите-мюсюлмани и хетеродоксните мюсюлмани.

 Нашите партньори