Home

София – град на многообразието – III и IV модули

Членове на Гражданско сдружение „ЕВЕТ” и експерти от Асоциация на българските градове и региони участваха в последния обучителен модул „Предизвикателства пред интеграцията на имигранти в София – работа по конкретни казуси”, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни по схема BG EIF 2009/01.
Участници в обучението бяха представители на Столична община, Областна администрация София- град, районните администрации, както и представители на неправителствени организации, академични среди, имигрантски общности. Основни теми и лектори в обучението бяха: Толерантност и антидискриминация, д-р Теодора Калейнска, Съвет на Европа, България; План за интеграция и интернационализация на СО – как да привлечем заинтересованите страни – организиране на обществени кампании, Светлана Ломева, директор, Асоциация за развитие на София; Как да продадем убедително идеите си?!, Севдалина Войнова, Асоциация за развитие на София.
Участниците в обучението участваха в игра „София – град на бъдещето” на Британски съвет, която бе представена от Илдико Отова и Евелина Стайкова. Един от резултатите от цялото обучение бе формулиране на предложения към Плана за интеграция и интернационализация на СО, който предстои да бъде внесен в Столичен общински съвет.
По време на интерактивната вечер „Да бъдеш чужденец в София” , участниците разбраха повече за живота на арабската общност в България, в която специални гости бяха Линда Ауанис и Руслан Трад.
В последният ден от програмата 31 май 2011г. участниците в обучението „София – град на многообразието” се срещнаха с г-жа Фандъкова. Халил Садула-младежки координатор “ЕВЕТ” Добрич, връчи предложения за подобряване на политиките на Столична община към практическата интеграция на мигранти в София. Г-жа Фандъкова връчи сертификатите за успешно завършване на обучителната програма.
Екип ЕВЕТ