Home

На този ден: Преди 34 г. започва "Голямата екскурзия"

На днешната дата през 1989 г. в изявление по БНР и БНТ председателят на Държавния съвет Тодор Живков призовава Турция да отвори границите си за български емигранти, което става причина за „Голямата екскурзия“.

Събитията са в контекста на Възродителния процес - опит на Българската комунистическа партия при съучастието на Българския земеделски народен съюз - казионен да наложи насилствена асимилация на мюсюлманското население (турци, помаци, татари и роми).

Действията им се изразяват в системни репресии срещу тези социални групи и етноси. Възродителният процес започва в началото на 1970-те и продължава до края на 1980-те години на 20. век. Мерките за осъществяване на тази политика се състоят в принудителна смяна на арабско-турските имена с български, ограничения в използването на родния език от представителите на тези групи, насилствено ограничаване на техните традиционни обичаи и ритуали и изповядването на тяхната религия.

Политиката на принудителна асимилация претърпява провал, което подтиква режима през 1989 г. внезапно да промени курса и да пристъпи към етническо прочистване, най-масовото в Европа след изселванията на германци от Централна Европа в края на 40-те години. Засегнатите са около 360 000 души, които са принудени набързо да изоставят домовете си и да потърсят убежище в съседна Турция.

Възродителният процес прекъсва протичащия преди него процес на постепенна интеграция и асимилация на мюсюлманите в България, предизвиквайки консолидацията на мюсюлманските общности и противопоставянето им на мнозинството.

 

Със съкращения от: marica.bg