Home

Доклад за дейността на Гражданско Сдружение "Евет" през 2009 г.

· На 28.12.2009 г. клонът на „ЕВЕТ” в Хасково разработи съвместно с община Хасково и районната администрация на Ипсала, Одрин, Турция проект на тема: „Оползотворяване на местния ВЕИ ресурс- инструмент за устойчиво социално-икономическо развитие”, с рег. № в МРРБ- 2007СВ16IP0008-2009-1-94.

Успех, приятели от Хасково!
· На 16.12.2009 г. Юммюш Ени и Христина Божинова от „ЕВЕТ” спечелиха стипендии за магистърско обучение от фондация „Конрад Аденауер”. Честито!
· С протокол от 03.12.2009 г. ръководството на „ЕВЕТ” взе решение за дарение на 200 лв. за определяне „лице на ЕВЕТ” на проведения първи конкурс „Мис Университет 2009”. Лице на ЕВЕТ стана Доника Дончева- 19 годишна от Шумен и студентка във Варненския свободен университет.
· На 29.11.2009 г. отново в Националния учебен център на БЧК, „ЕВЕТ” организира честването на традиционния мюсюлмански празник Курбан Байрам, с беседа на тема: „Поклонението в Мека- дългият път на духа”. Лектор беше д-р Мариана Малинова, НБУ.
· На 26.11.2009 г. в хотел „Шератон”, София, председателя на Гражданско сдружение „ЕВЕТ”- Ергин Емин, участва с доклад на конференция на тема „Регионална политика”, организирана от Институт за политика и развитие и фондация „Едуардо Фрай”.
· На 24.11.2009 г. в община Мирково, област София, Айрин Ибрямова представи доклад на тема: „Обществените поръчки-пресечна точка на много интереси” на проведената от АБГР и ИМРР Кръгла маса под надслов „Пътят на проекта”.
· На 30.09.2009 г. Семра Якуб и Айрин Ибрямова участваха от името на Сдружението на среща с делегацията на Съвета на Европа- комитета по мониторинг на Рамковата конвенция за защита на правата на националните малцинства. Срещата се проведе в информационния офис на Съвета на Европа (София, ул.”Хан Аспарух”2, ет.7)
· На 21.09.2009 г. ръководството на „ЕВЕТ” организира в БЧК празнична вечеря по случай големия мюсюлмански празник Рамазан Байрам. Участваха около 250 души от цялата страна. Преди вечеря се прие единодушно от всички присъединяването на организацията към Декларацията за намерения на АБГР за уреждане на отношенията между правителството, нивата на администрацията и гражданския сектор и същата да се внесе в кабинета на министър-председателя на Р. България.
Събраните средства от томболата от Рамазан Байрама, в размер на 304 лв. бяха дадени на Дениз Таирюмер, новороденият син на секретаря на Сдружението - Таирюмер Мюмюн.
По случай големият мюсюлмански празник се получиха поздравления до членовете на „ЕВЕТ” от: министърът на културата Вежди Рашидов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, министърът на отбраната Николай Младенов, депутатът от Европейския парламент- Надежда Нейнски и много други приятели и съмишленици.
· Таирюмер Мюмюн, секретар на Гражданско сдружение „ЕВЕТ”, Айрин Ибрямова, координатор „Младежки дейности”, Юммюш Ени, секретар „Младежки дейности”, София, Христина Божинова, член на ръководството на „ЕВЕТ” и Стефан Хаджиев, регионален координатор на „ЕВЕТ” за югозападна българия, активно участваха в екипа и успешно реализираха проект „Гражданското общество и администрацията в ЮЗ регион- модел за партньорство”, съфинансиран от ЕС чрез европейския социален фонд по ОП „Административен капацитет”.
· От 03 до 06.09.2009 г. за осми път „ЕВЕТ” бяхме в базата на МО в Сарафово. Участваха около 120 души- членове на организацията от цялата страна.
· На 20.06.2009 г. в Хисаря се проведе заседание на НКС на „ЕВЕТ”, на което се взеха следните решения:
- Изработване и приемане на декларация-призив на сдружението за ангажираността му относно изборите за 41-во НС в България;
 - Стартиране на комисия за набиране на средства за операцията и лечението на председателя на клона на „ЕВЕТ” в Сливен и кмет на с. Ябланово- Шериф Куванджъ.
· От 12 до 19 юли 2009 г. Гражданско сдружение „ЕВЕТ”, в партньорство с АБГР (Асоциация на българските градове и региони), организира IV-то издание на съвместния проект „Летен лагер за деца от район Бейоглу, Истанбул и район Средец, София” на разменни начала. Децата от София бяха посрещнати в Кефкен, а децата от Истанбул- в гр. Шумен.
· На 01.06.2009 г. НКС (Националния координационен съвет) на „ЕВЕТ” излезе с нарочна декларация от загриженост и безпокойство от изключително тревожните тенденции към етническо противопоставяне, които ескалираха в последните дни на предизборната кампания за Европейски парламент. Организирахме и специална пресконференция в БТА.
· Изпратихме експертно становище на Гражданско сдружение „ЕВЕТ” по проекта за Рамкова програма за равноправна интеграция на ромите в българското общество. Документът бе подписан от експерта по ромската проблематика към сдружението- Данчо Панайотов, представител на организацията в тематичните групи към НССЕДВ.
· Във връзка с нарочно писмо на НССЕДВ, Гражданско сдружение „ЕВЕТ” определи своите представители в тематичните работни групи за Националния съвет към Министерския съвет, а те са:
1.    Данчо Панайотов - Работна група по жилищните условия и селищното благоустройство на населените места с концентрация на ромско население.
2.    Семра Якуб - Работна група за образователните специфики и потребности на етническите общности и за съхранение на културната им идентичност.
3.    Нигяр Осман – Работна група по социалните въпроси (здравеопазване, заетост, обществен ред и сигурност, обществена инфраструктура- социални услуги, спорт и др.).
4.    Юммюш Ени – Работна група по закрила на майчинството и децата и за подпомагане на регулирането на демографското развитие.
Бяха получени и съответните заповеди № Р-58, за създаването и утвърждаването им. Пожелаваме успех на тематичните работни групи!
· На 12.05 2009 г. „ЕВЕТ” изпрати двама стипендианти от младежката си структура за обучение в IUC (International University College) към Университета в Портсмут, Великобритания. Нашите предложения бяха: Дениз Викторов Емилов и Джанай Ружди Мустафа. Успех!
· Айрин Ибрямова беше включена в листата на „Синята коалиция” за „Евроизбори 2009”, водена от госпожа Надежда Михайлова. Изработиха се плакати и рекламни материали с лозунг „ЕВЕТ за Синята Коалиция”, които станаха много популярни в цяла България.
· На 15. 04.2009 г. УС на Гражданско сдружение „ЕВЕТ” приветства с нарочно обръщение споразумението между „Съюз на демократичните сили” и „Демократи за силна България” като усилие за установяване на успешния десен политически проект за управление на страната.
· На 18 март 2009 г. почина Мустафа Алиев Дживгов – един от основателите на Гражданско сдружение „ЕВЕТ”, активен, делови и ефикасен член на сдружението. Всички ние ще запазим спомена за неговата доброта, сърдечност и искрена усмивка.
Почивай в мир, приятелю!
· На 19.02.2009 г., със заповед № Р-23 на заместник министър-председателя и министър на извънредните ситуации, Сдружение „ЕВЕТ” бе утвърдено отново за член на НССЕДВ (Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси) към МС.
· Гражданско сдружение „ЕВЕТ” кандидатства с проект за обучение по „Младежка програма 2009”. Кампанията за кандидатстване бе организирана от „Български фонд за жените”.
· На 20.02.2009 г. в град Шумен, 15 души-представители на „ЕВЕТ” от североизточна България, взеха участие в семинар по проект на ССИ (Съюз за стопанска инициатива) на тема: „Финансиране на малки и средни предприятия”. Целта на проекта бе да се повиши степента на информираност за европейския опит и провежданите национални политики, проекти и инициативи за осигуряване на достъп до финансиране на малките и средни предприятия в североизточна България.
· От 26.02 до 01.03.2009 г. в турския курортен град Ялова се проведе конференция-симпозиум на тема: „ЕС и ролята на професионалните организации в хода на интеграция в общността”. 20 души- представители на „ЕВЕТ”, участваха като съорганизатори и участници по проекта на НСМСБ (Национално сдружение на малкия и среден бизнес), което е на базата на дългогодишните партньорски взаимоотношения между двете организации.
· Секретарят на Гражданско сдружение „ЕВЕТ” за гр. София- Юммюш Ени и Христина Божинова, член на организацията, взеха участие в традиционната вече дискусия за приоритетите на председателствата на ЕС. Този път дискусията бе за чешкото председателство на съюза.

На 24 и 25.01.2009 г. „ЕВЕТ”, съвместно с фондация „Конрад Аденауер” и с любезното съдействие на “Vicom” и “Royal Yacht”, организира и проведе семинар по проект на сдружението на тема: „Разработване на европейски политики за развитие на смесените райони на България”. Събитието се проведе в гр. Хисар, хотел „Астрея”.