Home

Проект UnionMigrantNet - заключителна конференция

Ръководството на Гражданско сдружение ЕВЕТ присъства на заключителната конференция по проект “UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция”, проведена на 27 септември в София. Домакин и организатор на събитието бе Конфедерацията на независимите синдикати в България.

КНСБ е сред партньорите по международния проект, който се координира от Европейската конфедерация на профсъюзите, и работи в партньорство с Върховния комисариат на ООН за бежанците в България, Държавната агенция за бежанците при МС и Българския червен кръст. Съфинансира се от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ по програма AMIF-2018-AG-INTE. Целите на проекта са да подобри сътрудничеството между местните власти, синдикатите и работодателите в осигуряването на достъп до пазара на труда за граждани на трети страни.

Участие в конференцията от българска страна взеха Атанаска Тодорова и Ивайло Динев от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ и консултантът Ина Атанасова, Севдалина Войнова и Снежина Габова от “Асоциация за развитие на София”, Владимир Милев от Българския съвет за бежанци и мигранти, Милена Караканова и Владислав Дамянов от Каритас София. Сред чуждестранните панелисти бяха директорът на белгийската асоциация “Светът на възможностите” Дидие Ван дер Меерен, Соня Шарац от Независимия работнически съюз на Словения, Марко Танасич от Конфедерация на свободните синдикати в Словения, Янина Матуйзиене от Литовската конфедерация на профсъюзите и Тереса Албано от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Гост на откриването на събитието бе представителят на ВКБООН в България Н. Л. Нарасимха Рао.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров откри конференцията, като посочи, че конфедерацията е поела своята отговорност да защитава правата на работниците и служителите в България, като я изпълнява спрямо всички без значение от техните пол, раса, произход, етнос, лично положение и не прилага дискриминация спрямо никого.

Димитров представи дейностите на синдиката от стартирането на проекта през 2019 г. Същата година КНСБ в партньорство с ЕКП организира международна трипартидна конференция „Интеграция на Граждани на трети държави в Европа“ с участието на конфедералния секретар на европейската конфедерация Лина Кар. А през 2020 г., въпреки пандемията от Ковид-19, подчерта той, в рамките на проекта КНСБ успя да осъществи 5 обучителни семинара по трудови права за граждани на трети държави, в които участваха присъствено 132 бежанци, а 28 се включиха дистанционно.

През годините преди стартирането на проекта “UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция” с конкретни предложения към политиците както на национално, така и на европейско ниво, конфедерацията е настоявала за категорична и ясна позиция по бежанската криза и за намиране на трайни решения. “Успяхме да убедим властта, че интегрирането на имигранти чрез обучение и заетост е възможно”, заяви президентът на синдиката. Така през 2014 г. в Националния план за действие по заетостта стартира Национална програма за заетост и обучение на бежанци, за която всяка година целево се отделят средства.

“Вярваме, че успяваме да помогнем и изпълняваме своя дълг за интеграцията на бежанците и мигрантите в България, търсещи работа у нас”, завърши Димитров.
Конфедералният секретар на ЕКП Людовик Воет се включи чрез видео обръщение. Той посочи, че основна цел на дейностите ЕКП по проекта е не само интеграцията на мигрантите на пазара на труда, но и достъпа им до достоен труд. За успешното изпълнение на тази задача синдикалното членство е основна движеща сила, каза още Воет.

Международната конференция бе разделена на два панела. Първата част на събитието бе посветена на добрите практики и примери, осъществили се по време на изпълнението на проекта, а втората – на бъдещите приоритети на интеграцията с оглед на новата политическа, икономическа и социална ситуация.

Със съкращения от: knsb-bg.org