Home

Проекти

ЕВЕТ – Европейска Визия за Етническа Толерантност
 
 П Р О Е К Т И
/участие, партньорство, представяне, реализация/

 

• На 03 и 04 септември 2021г. в комплекс „Marina cape” Ахелой, Гражданско сдружение „ЕВЕТ“ организира и проведе със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“ поредната си Лятна академия на тема: Изграждане на приемащо общество: „инициативи за прием и
интеграция“ .
Тазгодишния форум съвпада с честването на 20 – годишнината от създаването на „ЕВЕТ“. В събитието взеха участие ръководството и членовете на сдружението от цялата страна.

• Регионалните координатори на „ЕВЕТ“ взеха участие в работата на научно-практическата конференция, организирана от Асоциацията на българските градове и региони, проведена на 30-31 юли 2021г., със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, в партньорство с УНСС и с подкрепата на Vivacom. Темата на събитието бе: „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“.

• На 18, 19 и 20 юни, Исторически парк съвместно с Гражданско сдружение „Европейска визия за етническа толерантност“ (ЕВЕТ) организираха Международен античен и средновековен фестивал „НОВО НАЧАЛО“.

• На 18 и 19 юни 2021г. в Арбанаси, Велико Търново, гр. сдружение „ЕВЕТ“ организира и проведе със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, семинар – обучение на тема: „Толерантност и многообразие сред българското общество: послания за прием и интеграция“.
Участие във форума взеха ръководство и членове на сдружението от цялата страна. Приветствие поднесе г-н Нарасимха Рао, ръководител на Върховния комисариат за бежанците към ООН.В словото си той напомни, че „датата 20-ти юни е избрана от ООН за световен ден на бежанеца. Този ден определен за почитане на бежанците по целия свят. В този ден се чества силата и смелостта на хората, които са били принудени да напуснат родните си места, бягайки от конфликт или преследване“, и че семинарът на „ЕВЕТ“ почти съвпадна с честването на този световен ден.

• Представители на регионалния клон на „ЕВЕТ“ в Пловдив взеха участие на 09 юни в гр. Пловдив на организираната „Лаборатория за сътрудничество“ от Български съвет за бежанци и мигранти, Мулти култи колектив и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците. Целта бе повишаване капацитета на структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците в България. 

• Младежката координация на Организацията участва активно в онлайн информационно-образователното ателие на Българското училище за политика „ Дими Паница“. Събитието, проведено на 25 март, бе по проект „EU COOLтура“ на тема: „Културно многообразие в Европа – пътят напред“. Презентации представиха Андрей Слабаков – депутат в Европейския парламент, Маргарита Доровска – директор на музей „Дом на хумора и сатирата“ гр. Габрово, Мариан Бачев – актьор и Цвета Янева – директор на театър „Цвете“ гр. София.

• На 23 февруари 2021г. активисти на Сдружението участваха в първото събитие на новото ръководство на стипендиантския клуб на Фондация „Конрад Аденауер“ в България на тема: „Европейско председателство през пандемията: Как се промениха приоритетите на настоящото трио?“. Официални гости бяха Нейно Превъзходителство посланик на Република Португалия в България Ана Мария Ребиеро де Силва, Негово Превъзходителство посланик на Федерална Република Германия в България Кристоф Айххорн и Негово Превъзходителство посланик на Република Словения в България Анжей Франгеш.

• На 2 декември 2020 г. г-н Ергин Емин беше част от заключителната онлайн Конференция „ Гражданско участие за по –добри решения“, организирана от „Център за модернизиране на политика“ и „Българска асоциация за политически науки“ по проект “Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, Европейския социален фонд.

• На 4 ноември 2020 г. представители на младежката координация на ЕВЕТучастваха във втората част на обучението, посветено на включването на граждани на трети страни и бежанци на пазара на труда по проект: „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция”.

• На 20 октомври 2020 г. експерти на организацията бяха част от представянето на Проекта: „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция”,организиран отАсоциация  на развитие на София(АРС) и Конфедерация на независимите профсъюзи (КНСБ). Проекта има за цел обмен и трансфер на знания, опит и най --добри практики за интеграция между 9 членове на UnionMigrantNet и 8 местни власти от пет страни от ЕС, а именно Белгия, България, Гърция, Италия и Словения. Изграждайки вече съществуващата европейска мрежа на синдикатите, предоставящи услуги на граждани на трети страни(ГТС), проектът се стреми да разшири мрежата чрез насърчаване на партньорства с местните власти, ключови участници в приемането и интеграцията на ГТС.

• На 9-10 октомври 2020 г. г-н Ергин Емин,председател на организацията участва в XVI Общо събрание на Асоциацията на българските градове и региони, в партньорство с Фондация „ Конрад Аденауер“ и А1, на тема: „Предизвикателствата пред общините в България в контекста на европейските политики –2021/27“. Събитието се проведе в парк-хотел „Олимп“, гр. Велинград.   

• На 4 и 5 септември 2020 г. Гражданско сдружение ЕВЕТ, в сътрудничество с Фондация „Конрад Аденауер“ организираха Семинар –обучение на тема: „Между миналото и настоящето: ситуацията в Близкия Изток като източник на принудителна миграция“. Събитието се проведе вMarina Cape,гр. Ахелой. Лектори бяха експерти от представителството на ВКБООН(UNHCR)

• На 24 юли 2020 г. младежки координатори на сдружение ЕВЕТ бяха част от ХI Зелен форум „Европа, България и преходът към отговорен растеж“. Организирано от  списание МЕНИДЖЪР и ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ.

• На 19 –21 юли 2020 г. Националният координационен съвет на сдружението беше част от обучение на тема: „Постижения, предизвикателства и дългосрочни стратегии на България в областта на детските политики“. Събитието се проведе в Хотел РИУ, гр. Правец и бе организирано от Българско училище за политика „Димитър Паница“ OAK FOUNDATION.

• На 15 юни 2020 г. управителния съвет на ЕВЕТ участва в онлайн семинар „Животът след пандемията -връщане към нормалното или новоначало?“, организиран съвместно сEURACTIV Bulgariaи с ексклузивното пряко участие на Тиери Бретон –Европейски комисар за Вътрешния пазар на ЕС.

• На 4 юни 2020 г. УС на ЕВЕТ участва в уебинар на тема: „Влиянието на  COVID-19: Как да сеподготвим за бъдещето и да се адаптираме към промените“. Говорители бяха: Владимир Пенков, Николай Цветанов, Атанас Вълов, Павел Цанов и др.

• На 6 февруари 2020 г. ръководството на ЕВЕТ участва в представяне на сборник с доклади на  Българо-германската конференция: „Състояние и актуални задачи за преосмисляне на тоталитарния комунистически период в България“

• На 4 декември 2019 членове на сдружението от цялата страна присъстваха на Интеркултурна вечер "Овластяване на млади лидери", организиран от Български съвет за бежанци и мигранти и Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България.на 4 декември членове на сдружението от цялата страна присъстваха на Интеркултурна вечер "Овластяване на млади лидери", организиран от Български съвет за бежанци и мигранти и Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България.

• На 20 ноември 2019 УС на ЕВЕТ взе участие в семинар на Фондация за достъп до права за представители от държавния и граждаснкия сектор в България, посветен на новостите в законодателната, административната и социалната практика по отношение на лицата без гражданство и бежанците.

• На 6 ноември 2019 Управителният съвет на сдружението бе гост на кръгла маса, организирана от Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН и секция " Балканска етнология“. Тя бе на тема:" Изселническата вълна през лятото на 1989 г. 30 години по - късно".

• На 8 октомви 2019 в хотел "Арена ди Сердика", Управителния съвет на ЕВЕТ беше част от заключителната конференция на Европейския институт по проект: "Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила".

• На 8 и 9 септември 2019 в “Марина Кейп”, Бургас, Националният координационен съвет на сдружение ЕВЕТ, със съдействието на Фондация " Конрад Аденауер", организираха конференция "Междукултурен диалог и памет: тридесет години след Възродителния процес“ III -та регионална конференция.

• На 19 и 20 юли 2019 ръководството на сдружението участва в конференцията на АБГР и " Конрад Аденауер"на тема: "Създаване на нови региони за планиране в България и второ ниво на управление. Сближаване между териториално планиране и социално-икономическо развитие".

• На 17 и 18 май 2019 в " Гранд Хотел Шумен" Националният координационен съвет на сдружение ЕВЕТ, със съдействието на Фондация " Конрад Аденауер" организираха семинар на тема: "Междукултурен диалог и памет: тридесет години след Възродителния процес" II – ра регионална конференция. Участие взеха членове на организацията от цялата страна.

• На 26 март 2019 г-н Ергин Емин, председател на организацията, участва с доклад на информационната сесия на UNHCR на тема: "Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие". Събитиети се състоя в Пловдив.

• На 21 февруари 2019 националният координационен съвет (НКС) на ЕВЕТ участва в честването на 25 годишната дейност в България на фондация " Конрад Аденауер" .Събитието се състоя в хотел Балкан. Официални гости на събитието бяха: Бойко Борисов, Министър председател на Република България; Н.Пр г-н Херберт Салбер, Посланик на Федерална Република Германия; Д-р Герхард Валерс, заместник главен секретар и ръководител на отдела за европейско и международно сътрудничество на Фондация "Конрад Аденауер" . 

            На 30 ноември 2018 представители на младежката координация на Гражданско сдружение ЕВЕТ участваха в групова дискусия на тема: „Подобряване на практиката за провеждане на обществени консултации и засилване на взаимодействието между администрацията и гражданското общество“. Събитието се организира от Агенция „Стратегма“ и бе във връзка с проект на Министерски съвет за изграждане на механизми и умения за взаимодействие между администрацията и гражданското общество.

 •          На 15 и 16 септември 2018 Гражданско сдружение ЕВЕТ със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, организираха семинар на тема: „Междукултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България“. Събитието се състоя в к-с „Марина Кейп“, Ахелой. Участие взеха всички членове на младежката координация на сдружението.

            На 4 юли 2018 ръководството на ГС ЕВЕТ взе участие в международна конференция на тема: „Западните Балкани по техния път към ЕС и НАТО: Ролята на медиите и (дез)информацията“. Целта на форум бе да се анализира информационната среда в Западните Балкани и риска за демократичните общества от дезинформацията и фалшивите новини. Конференцията бе организирана от Софийския форум за сигурност , със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“.

            На 22 -23 юни 2018 ГС ЕВЕТ и Фондация „Конрад Аденауер“ организираха 1-та регионална конференция по проект на тема: „Междукултурен диалог и памет: Тридесет години след възродителния процес“. Конференцията се проведе в х-л „Финландия „, к.к. „ Пампорово“. Участие взеха членове на организацията от цялата страна.

            На 08 – 09 юни 2018 Националният координационен съвет на сдружение ЕВЕТ бе част от годишна национална среща на Асоциацията на българските градове и региони: „ Бъдещето на кохезионната политика на ЕС. Дигитализация на общините и регионите“.Срещата се състоя в „ Пирин голф & Кънтри клуб“, гр. Разлог.

           На 7 юни 2018 членове на ЕВЕТот страната взеха участие в публичното представяне на Фонд Активни Граждани България. Събитието бе организирано от Институт Отворено общество – София, Фондация „ Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „ Тръст за социална алтернатива“. Фонд Активни граждани е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. Целта на фонда е „ Укрепнало гражданско общество , активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаването в демократичното участие активното гражданство и човешките права.

            На 21 май 2018 УС на ЕВЕТ бяха гости на международния семинар „ Хибридни войни и дезинформация - новите(стари) заплахи на Европа“. Семинарът бе организиран от Фондация „Конрад Аденауер“ - Медийна програма, Софийски форум за сигурност, посолството на Великобритания в София и център за изследване на националната сигурност към БАН. 

           На 18 и 19 май 2018 г- н Ергин Емин, председател на сдружението бе съорганизатор на конференцията на тема: „ Сигурност. Рискове за критичната инфраструктура в общините и регионите на Р. България“, организирана от Фондация „ Конрад Аденауер“ и Асоциация на българските градове и региони(АБГР). Събитието се състоя в гр. Монтана. Директорът на българското бюро на фондация „Конрад Аденауер” Торстен Гейслер изнесе лекция в за това, каква е германската държавна системата за действия и организиране на защита на хората при големи бедствия и аварии, и катастрофи. Конференцията е включена в събитията,организирани по региони във връзка с българското европредседателство.

                    На 17 май 2018 ръководството на гражданско сдружение ЕВЕТ взе участие в форум на тема: Толерантността в Западните Балкани: ключ към Европа“. Целта бе той да послужи като платформа за диалог между младежки организации, гражданското общество и представители на религиозните общности в страните от Западните Балкани.

                    На 28 февруари 2018 представители на младежка координация на Гражданско сдружение ЕВЕТ участваха в обучителен семинар на фондация Лале по повод проекта „Говори с мен“. Целта на проекта бе млади бежанци и деца да усвоят по – лесно езика на страната, в която са решили да живеят.

                    На 20 февруари 2018 , ръководството на ЕВЕТ и представители на младежката кординация, взеха участие на кръгла маса на тема: „Названия на етнически и религиозни общности в България“. Форумът бе организиран от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН. Целта на кръглата маса бе да инициира интердисциплинарна научна и обществена дискусия върху названията и самоназванията на различни етнически и религиозни общности в България. Учени от различни академични дисциплини, представители на самите общности , общественици и журналисти имаха възможност да обменят познания и да съпоставят възгледите си по темата в рамките на три панела, посветени на ромите, българите-мюсюмани и хетеродоксните мюсюмани . Като резултат от кръглата маса се очаква да се изяснят термините, екзонимите и ендонимите на групите,да се постигне повишаване на качеството на научните изследвания, както и да се насърчи диалога между учените,етническите, религиозните и етноконфесионалните групи и обществото.

                    На 16 февруари 2018 ЕВЕТ - София участва в проект „ Едно ново начало на Европа“ на Фондация „ Конрад Аденауер“.Във форума участие взеха: Дейвид МакАлистер, депутат в Европейския парламент, председател на комисията по външни работи на Европейския парламент, зам.председател на Международния демократически съюз и Лилияна Павлова, министър на българското председателство на Съвета на ЕС.

 

·          На 5 декември 2017 г. ръководствот на младежка координация към сдружението участва в XII-ия дискусионен форум: „Глобални въпроси“, организиран от Дружеството на ООН в България. Това издание на събитието, с тема „Устойчиви градове“, бе посветено на цел 11 от целите за устойчиво развитие и постави фокус на дискусията върху технологичните иновации за умни и устойчиви градове. „Глобални въпроси“ е дискусионен форум, който Дружеството на ООН в България провежда периодично за повишаването на информираността на младите хора по актуални за обществото теми.

 

·          На 24 ноември 2017 г. УС на ЕВЕТ участва в София на организираната от Институт за свободен капитализъм „Атлас“ кръгла маса – дискусия, на тема: „Моралните основи на капитализма“. Цялата структура на капиталистическото общество е проникната от възгледа, че доброто има отношение към човека. В такова общество основополагащ е въпросът: ценност за кого и за какво? Моралната стойност на една социална система се измерва чрез способността й или съответно липсата й – да насърчава създаването на ценности. Свободният пазар или капитализмът е общественото приложение на тази теория на ценностите.

 

·          На 14 октомври 2017 г. в Интер Експо Център, София се проведе международен форум Key@SWISS”. На него езеха участие младежите на ЕВЕТ. Събитието бе специално издание на форум „Ключ“, една от най-популярните български мотивационни инициативи.

 

·          На 9 – 10 септември 2017 г. в к-с „Марина Кейп“, Ахелой, област Бургас, ръководството на сдружението организира и проведе прета част на проекта: „Междукуктурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България. Политическа интерграция в дясно.

 

·          На 30 юни и 1 юли 2017 г. в с. Островче, област Раград, ръководството на ЕВЕТ организира и проведе втория семинар, за северна България, по проект на сдружението, с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Междукуктурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България. Политическа интерграция в дясно.

 

·          На 16 и 17 юни 2017 г. ръководствата на клоновете на ЕВЕТ – Благоевград, Пловдив, Кърджали и Хасково участваха в годишната национална среща на Асоциация на българските градове и региони, която се провежда ежегодно в „Пирин голф клуб“ край Разлог. На нея се проведе конференция с членовете и гостите на събитието, на тема: „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините и регионите на България“. Настоящият проект бе част от сътрудничеството и подкрепата на градските власти и гражданите, в съответствие с европейските ценности и стандарти. Г-н Торстен Гайслер – директор на бюрото на фондация „Конрад Аденауер“ в София, изнесе специална презентация за опита на Германия. В съпровождаща церемония АБГР връчи Националните си годишни награди за 2017 г.

 

·          На 26 и 27 май 2017 г. в с.Ябълковец, облат Кърджали, ръководството на ЕВЕТ организира и проведе първия семинар - за южна България, по проект на сдружението, с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Междукуктурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България. Политическа интерграция в дясно“. Лектори бяха д-р Антоний Гълъбов, НБУ и доц. д-р Антоанета Христова, Институт за изследване на населението и човека към БАН. Целта на проекта е създаване на Наръчник за българската политическа класа - как да се интегрират етносите в България, за да спре тенденцията те да се идентифицират с една партия и да се постигне пълна политическа интеграция, която да започне от дясното политическо пространство. Процесът трябва да тръгне от дясно, тъй като още първите партии от началото на прехода СДС, както и водещата партия в последните 10 години ГЕРБ, водят своето начало от граждански сдружения.

 

·          На 22 март 2017 г. представители на ЕВЕТ взеха участие в конференция, провела се в хотел Бест Уестърн Експо, София, по проект DBS (Дунавско-Черноморски) Gateway Region, който е съфинансиран в рамките на транснационалната програма "Междурегионален Дунав".  Конференцията беше организирана от регионалното правителство на Долна Австрия, водещ партньор по проекта, компанията "Български пристанищна инфраструктура" (партньор и домакин на проекта) и TINA Vienna GmbH (партньор по проекта).

 

·           От 11 до 13 декември 2016 г. регионалните координатори на ЕВЕТ се включиха в делегация на АБГР за посещение в Анкара, по покана на Централните кредитни кооперации на Турция. По програма на домакините се осъществиха срещи с министъра на земеделието Фарух Челик, с депутати в Меджлиса и с Н.Пр г-жа Надежда Нейнски – посланик на Р.България в Р. Турция.

 

·          На 19 и 20 октомври 2016 г., председателят на ЕВЕТ, Ергин Емин и координаторът на сдружението за област Кърджали Танер Дурмуш, участваха в конференцията на OSCE (Организация за сигурност и сътрудничество в Европа) в Берлин, на тема: „Толерантност и многообразие“. На събитието бе показано как правителствата, организациите на гражданското общество, медиите, бизнеса и широката общественост могат активно да участват във формирането на социално съжтелство. Това действие е отговор на настоящите предизвикателства пред страните и обществата за справяне с последиците от преселенията и миграцията, борбата с причините за тероризма, обсъждането на ролята и приноса на религиите и малцинствата, както и справянето с проблемите на националната идентичност.

 

·          На 05-06 септември 2016 г., в комплекс „Марина Кейп“, Ахелой, ЕВЕТ – Бургас бе домакин на обучителен семинар по проект на тема: „Превенция и противодействие на терористични атаки и извънредни ситуации“. Този проект е част от партньорството между ГС ЕВЕТ и фондация „Конрад Аденауер“, по защитата на общодемократичните принципи, при осъществяване на политиката на социално-икономическа интеграция на малцинствата в България. Той произтича от актуалността на проблема, с промените в геополитическата среда, в която живеем, в следствие нарастването на асиметричните заплахи в началото на 21 век и значителните промени в средата за сигурност.

 

·          По покана на кмета на голяма община – Бурса, Турция – г-н Реджеп Алтепе, ГС ЕВЕТ, в пратньорство с Асоциация на българските градове и региони, сформира група, която посети Община Бурса, в периода 10-20 май 2016 г.Делегацията посети и общинските фирми за комунални услуги, бе гост на Упратителния съвет на „Балгьоч“ - федерация на изселниците от Балканите, на Румелиската организация на бизнеса в Бурса, както и на Търговско-промишлената камара на Бурса.

 

·          На 04 и 05 декември 2015 г. ЕВЕТ – Пазарджик бе домакин на семинар по проект на УС, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Заплахи пред демокрацията в Европа“. Форумът се проведе в комплекс „Вила Терес“, с. Карабунар, област Пазарджик. Основен лектор на семинара бе д-р Горан Стойковски, който даде начало на събитието с доклада си за предизвикателствата за демокрацията в ЕС. Изброи рисковете пред сигурността на общия европески дом и се спря на миграционния натиск на границите на ЕС.

 

·          Клоновете на ЕВЕТ в Бургас, Русе, Пловдив, Варна и Велико Търново се включиха активно в реализацията на проект на Министерството на младежта и спорта, по оперативна програма „Административен капацитет“, на тема: „Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България“. Договор № 11-13-21/22.11.2012 г.

 

·          На 05 и 06 септември 2015 г. в комплекс „Марина Кейп“, Ахелой, област Бургас, сдружение ЕВЕТ – Бургас бе домакин на обучителен семинар, по проект на УС на организацията, на тема: „Европа: заетост, растеж и инвестиции“. На форума участваха с презентации проф. Кръстьо Петков, проф. Наньо Нанев и г-н Петър Терзийски от АБГР. Присъсъваха членове и симпатизанти на ЕВЕТ от цялата страна.

 

·          ГС ЕВЕТ, съвместно с Асоциация на българските градове и региони, работи (вече десета година) по проект: „Летен младежки обмен София – Истанбул“. Проектът се реализира с изключителното съдействие на община Бейоглу, Истанбул и Столичен общински съвет, София. Тази година датите на „обмена“ са:

- от България (София) – /30 ученици от 13 до 18 год. възраст/ - 26.07 – 02.08.2015 г.

- от Турция (Истанбул) - /30 ученици от 13 до 18 год. възраст/ - 26.07 – 02.08.2015 г.

Към групите са прикрепени и по трима преподаватели от съответните училища.

 

·          На 18 юни 2015 г. УС и КС на ЕВЕТ участваха в София, на провелата се в гранд-хотел „София“, международна конференция, организирана от Европейски институт и Zentrum für Demokratie Aarau/ZDA/, на тема: „Пряката демокрация в България – възможности и перспективи“. Форумът е част от проект: „Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво, чрез българо-швейцарско сътрудничество“. Проектът успя, стъпвайки на швейцарския опит, да направи важни стъпки за утвърждаване на инструментите на пряката демокрация на местно ниво и да насърчи гражданското общество и местните власти в 14 по-малки населени места в страната, за по-активното използване на тези инструменти, за решаване на проблемите от местно естество.

 

·          На 1 юни 2015 г. в Дома на Европа в София се проведе конференция на тема: „Социалните предприемачи като двигател на образователната промяна“. От срана на ЕВЕТ, участници в проекта бяха членове на комисията по „Образователни действия“ в сдружението. Социални предприемачи от Дания, Танзания и Литва споделиха своя опит в образователни проекти, които да доведат до системна промяна. Събитието се организира в рамките на Европейската година за развитие на фондация „Reach for Change” в партньорство с информационното бюро на Европейския парламент в България и представителството на ЕК в България.

·          На 01 и 02 май 2015 г. ГС ЕВЕТ реализира проект на конференция на тема: „Европа 2020 в действие. Възможности и перспективи за регионите“. Събитието се проведе в хотел „Рибарица“, към Министерство на отбраната, в с. Рибарица. С него сдружение отпразнува 15 години от дейността си. Получени бяха поздравителни адреси от министър-председателя Бойко Борисов и от министъра на отбраната Николай Ненчев. Поздравление пред участниците поднесе и г-жа Надежда нейнски – п-л на МСП към ЕНП.

 

·          През месец март 2015 г. ръководството на сдружението разработи и кандидатства с проект по програма за подкрепа на НПО в България по ФМ и ЕИП 2009-2014, на тема: „Включване на маргинализирани и уязвими групи в местното управление“.

 

·          На 29.01.2015 г. младежката координация на ЕВЕТ – София участва в публичен дебат в клуб „Обектив“, в Червената къща в столицата, по проект на тема: „Хората на 2014? Какъв е приносът им към правата на човека и правозащитността в България?“ В дебата участваха социалните експериментатори, активните, сърцатите - онези, които са фактор за промяна на обществените нагласи и за развитие на средата, в която живеем. Вече повече от 10 години клуб „Обектив“ е територия на свободна дискусия по теми от областта на човешките права. Пространството, в което всеки месец екипът на младежка координация на ЕВЕТ побира и споделя различни гледни точки и сюжети, истории, мнения и позиции по човешките теми на деня.

 

·         На 20 ноември 2014 представители на ГС ЕВЕТ взеха активно участие в международна конференция на тема: „Църква, общество и политика“, по проект на фондация „Конрад Аденауер“. Сред участниците бяха представители на неправителствени организации, политици и общественици от цялата страна.

 ·         По проект на НБУ и Лабораторията за публични политики, председателят на ЕВЕТ Ергин Емин участва в конференция: „Нови заплахи пред демокрацията в България“. Тя се състоя на 18 ноември 2014 г. в НБУ – София. По време на събитието се идентифицираха и анализираха три различни групи от заплахи пред съвременната демокрация и нейното консолидиране в България:

             - заплахата за установяване на олигархичен режим;

             - проблемите, свързани с развитието на радикални религиозни и полит. Движения;

             - степента на социална дезинтеграция и фрагментация при младите хора.

 

 

·         На 12 ноември 2014 ЕВЕТ се присъедини към проект: „Балкански център за религии и толерантност“. Събитието се проведе в община Свищов. В проекта се представя идеята за „развиваща се толерантност“ в три аспекта: общество, образование, училище. Обосновава се общественият фундамент на толерантността, като основание и потребност във всяко едно време.

 

·         На 17 септември 2014 г. ръководството на ЕВЕТ участва в организирания от Асоциация на българските градове и региони и фондация „Конрад Аденауер“, обучителен семинар по проект на тема: „Конфликтът на интереси в дейността на местното самоуправление и общинските администрации“.

 

·         На 6 и 7 септември 2014 г. в Приморско се проведе работен семинар, организиран от ЕВЕТ, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, по проект на тема: „Младите хора – двигател за развитието на общността“.

 

·         На 17 юни 2014 членове на ЕВЕТ – София участваха на организирания от фондация „Конрад Аденауер“ и Мартенс Център за европейски обучения, конференция по проект на тема: „Социална политика за растеж – десния път“. Беше представена дясната концепция за социална политика и успешните модели.

 

·         От 4 до 7 юни 2014 Ергин Емин – председател на ЕВЕТ участва в международната конференция на Технически университет София, съвместно със списание „Човешки ресурси“ и фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията“, по проект на тема: „Учене през целия живот. Добри практики. Предизвикателства. Тенденции за развитие“.

 

·         06.2014 г. - експерти на ЕВЕТ се включиха в работата на Кръгла маса по проект „Преподаване на Холокоста и подпомагане на новите поколения да се научат как да живеят заедно“, осъществен от Институт „Разум“, в партньорство с Diverse Association Румъния и Женски алианс за развитие – България.

 

·         На 10 и 11 май 2014 ЕВЕТ организира и проведе втория работен семинар в гр. Русе, по проект: „Евроизбори 2014 и мултикултурният диалог“. Участници във форума бяха членовете и ръководствата на организацията от северна България. И двата работни семинара на тази тема – във Велинград и Русе, бяха с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“.

 

·         На 27 и 28 април 2014 ЕВЕТ организира и проведе първи работен семинар в гр. Велинград – за членовете и ръководствата на организацията от Южна България, по проект на тема: „Евроизбори 2014 и мултикултурният диалог“.

 

·         На 15 април 2014 специалисти – членове на Сдружението, взеха активно участие в Кръгла маса по проект: „Прекратете дискриминацията при оценка труда на българските работещи по европейски проекти“. Събитието бе организирано от списание „Фондове. Програми. Проекти“, списание „Човешки ресурси“ и Института за управление на програми и проекти.

 

·         На 3 и 4 април 2014 г.  ръководството на ЕВЕТ взе участие в международната конференция „Бъдещето на НАТО“, проект на Дипломатическия институт към министъра на външните работи и Атлантическия клуб в България, със специалната подкрепа на Министерския съвет на Р. България, под патронажа на президента Росен Плевнелиев.

 

·         На 8 и 9 март 2014 г. всички членове на Националния координационен съвет на Сдружението участваха в проект на Института за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, със съдействие на фондация „Конрад Аденауер“ двудневен форум на тема: „Дясната политика под знака на избори за Европейски парламент 2014

 

·         На 7 март 2014 г. председателят на Сдружението Ергин Емин участва в откритата дискусия с Александър Граф Ламбсдорф, член на Европейския парламент и зам.-председател на групата Алианс на либералите и демократите за Европа, на тема: „Модели на миграция в ЕС: Изтичане на мозъци или „миграция на бедност“, по проект на Информационното бюро на Европейския парламент.·         На 22 януари 2014 г. представители на софийския клон на ЕВЕТ участваха в дискусия на Софийския форум за сигурност по проект на тема: „Пътят на Грузия към ЕС и НАТО: Възможности и предизвикателства“. Събитието предостави възможности за запознаване с вижданията на Грузия по въпросите за сигурността и проблемите в черноморския регион.

 

·         На 4 и 5 декември 2013 г. група от членове на Гражданско сдружение ЕВЕТ беше на посещение в Европейския парламент в Брюксел по по покана на евродепутата от Синята коалиция – Надежда Нейнски. В делегацията взеха участие и младежите, завършили успешно обучението си по проект: „Интеркултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България“, който бе реализиран от Гражданско сдружение ЕВЕТ, CES – Брюксел и Фондация „Конрад Аденауер“. Лично г-жа Нейнски връчи сертификатите и грамотите на лидерите, преминали шестмесечното обучение. Г-н Ергин Емин, председател на ЕВЕТ, представи „Наръчник за междукултурно сътрудничество: опитът в България“. Същият е разработен, вследствие на дейностите и проучванията по проекта, от изследователски екип воден от д-р Харалан Александров.

 

·         На 22 и 23 ноември 2013 в Национален учебен център на БЧК в с. Лозен, София, ГС „ЕВЕТ“ организира, с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, семинар-обучение по проект на тема: „Бежанската криза – предизвикателства и отговори“. В дискусиите на форума взеха участие експерти и ръководители от Държавната агенция за бежанците към МС, Бежанско-мигрантската служба на БЧК и националния учебно-логистичен център на БЧК.

 

·         10.2013 г - Председателят на сдружението – Ергин Емин, представи на вниманието на Германския център за икономическо развитие /GIZ/ проект: „Икономическа интеграция на ромското население в България“.

 

·         09.2013 г. - ГС „ЕВЕТ“ разработи проект: „Национална лятна академия – млади лидери 2013“ и кандидатства пред Националния център „Европейски младежки програми“ - МОМН.

·         На 12 и 13 септември 2013 в София, ръководството на ГС „ЕВЕТ“ взе участие в работна среща по проект на тема: „Престъпления от омраза“, организирана от Отдела за толерантност и липса на дискриминация на службата за демократични институции и човешки права. Г-н Лори Оломофе, съветник по борбата с расизма и ксенофобията и координатор на обучението и г-н Ташкън Сайкан, съветник по борбата с нетолерантността спрямо мюсюлманите, коментираха и представиха понятието „престъпление от омраза“ и различните индикатори на предубеденото поведение.

 

 

·         На 07 и 08 септември 2013 г. в к.к.Слънчев бряг, ГС „ЕВЕТ“, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“ проведе работен семинар по проект: „Младите лидери – основа за повишаване на социалния капитал в районите със смесено население“.

 

·         08.2013 г. - ГС „ЕВЕТ“ вече осма година изпълнява съвместно с Асоциация на българските градове и региони проект: „Летен младежки обмен София-Истанбул“. Проектът се реализира с изключителното съдействие на община Бейоглу, Истанбул и Столичен общински съвет, София.

 

·         На 11 юни 2013 г експерти от сдружението взеха участие в семинар: „Междукултурният обмен и диалог – конкурентно предимство в съвременната глобализираща се държава и икономика“. Семинарът бе част от проект на „Център за младежки дейности“ - София.

 

·         На 29 юни 2013 членове на младежката организация на „ЕВЕТ“ взеха активно участие в работата на Кръгла маса, по проект: „Предизвикателствата пред участието на малцинствата в местното самоуправление“.

 

·         На 25-ти и 26-ти май 2013 в конферентната зала на х-л „Славянска беседа“ - София, ГС „ЕВЕТ“, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“ организира Кръгла маса по проект на тема: „Избори 2013. Предизвикателства пред смесените региони на България“. Участниците във форума бяха приветствани от г-жа Надежда Нейнски – депутат в ЕП от групата на ЕНП и Вежди Рашидов, депутат в 42 НС и бивш министър на културата. Анализът на изборните резултати беше представен от доц. Димитър Димитров от Софийски университет.

 

·         03.2013 г. - „ЕВЕТ“, съвместно с Тракийския университет, Одрин, Турция изготви и кандидатства с проект за трансгранично сътрудничество на тема: „Интеркултурният диалог през спорта и традициите“.

 

·         На 01.03.2013 г. в зала „Деведжи хан“ в Одрин, Турция, Гражданско сдружение ЕВЕТ, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, CEC ( Center for European Studies), организира конференция на тема: „Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност“. Събитието се проведе по покана на валията на Одрин – Хасан Дурпер. Младежите от ЕВЕТ представиха Наръчника „Междукултурно сътрудничество: опитът в България“, по проект „Интеркултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетниеските отношения“. Ръководството на сдружението изразява изключителна благодарност на Музафер Мустафа - социолог и изследовател, за чудесната организация на форума и посещението и за специално изработения плакат. Цялата делегация на ЕВЕТ беше поканена на посещение в Тракийския университет в Одрин, където се срещна с ръководството на ВУЗ-а.·         02.2013 г. - Сдружението разработи проект през Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, на тема: „Пробиране на индикатори и методи за оценка изпълнението на целите и техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция на граждани на трети страни“.

 

·         11.2012 - ръководството на ГС „ЕВЕТ“ взе активно участие в проведения в град Пловдив форум по проект: „Предизвикателства, възможности и проблеми пред българските предприемачи на местно, национално и европейско ниво“, организиран от г-жа Надежда Нейнски-член на Европейския парламент и председател на Съюза за малки и средни предприятия към Европейската народна партия.·         На 23 и 24 октомври 2012 г. общински съветници и служители в общинските администрации от Дунавските общини, членове на ГС „ЕВЕТ“ ползотвотно се включиха в организирания от Асоциация на българските градове и региони семинар-кръгла маса в Свищов, по проект: „Финансиране на местната власт. Новият планов период 2014-2020 и предизвикателствата за Дунавските общини.“·         През октомври 2012г. експерти на сдружението взеха активно участие на организирания от Българско училище за политика „Димитър Паница“ и посолството на Федеративна република Германия форум „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност“. Целта на събитието бе да очертае политиките и оптималните механизми, които да доведат до успешни инвестиции в енергийната ефективност в сградите и в промишления сектор в България.

 

·         06.2012 - ръководството на „ЕВЕТ“ активно участва в проект, посветен на въпросите на „зеления растеж“, на регионален форум: „Балкански политики за зелен икономически растеж“. Той бе организиран от Световната банка и Българско училище за политика „Димитър Паница“. На събитието присъстваха високопоставени представители на правителството и бизнеса, инвеститори, експерти, анализатори и лидери на неправителствени организации.

 

·         На 16 май 2012 г. Представители на ЕВЕТ участваха на среща-разговор, проведена от Асоциация за развитие на София и фондация А 25. В срещата – дискусия участваха 8 чуждестранни гости, членове на международната мрежа Humanity и Action, работещи в сферата на човешките права и diversity issnes в западноевропейски контекст. Представен беше и проектът „София – град на многообразието“.

 

·         В началото на април 2012 г. ГС „ЕВЕТ“ започна реализацията на 6-месечен проект „Интеркултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България“, осъществен с изключителната подкрепа на Център за европейски изследвания C.E.S. и фондация „Конрад Аденауер“. Целта бе да се въведе идеята за интеркултурния диалог като отговор на нарастващото напрежение между общностите в страната, породено от бедността, отсъствието на политики за младите хора, провалът на образователните институции по отношение на това- да реализират у младите хора умения за толерантност, сътрудничество, участие и демократични ценности. Методът на работа по проекта включваше:

-Подготвителна част – информиране за целите на проекта, критериите за подбор, логистика на интервенционната част и провеждане на екипни срещи. Привлечен беше най-добрият изследователски екип с опит в сферата на публичните политики и развитието на общностите: Харалан Александров- социален антрополог, Иван Иванов- социален психолог, Антоанета Матеева- социален работник и Музафер мустафа – социолог от Р. Турция. Те провеждаха фокусните групи, модерираха обученията, подпомагаха воденето на националната конференция, изработиха съдържанието на работните материали и наръчника.            

- Интервенционната част беше от месец май до месец октомври 2012 г. и включваше:

- изследователски етап – провеждане на 6 фокус – групи с по 15-20 участници, в шестте района за планиране в страната.         

- обучителен етап – провеждане на 2 работни семинара в Северна и Южна България, включващи по 120 участници, чрез интерактивна работа в 6 групи по 20 човека + пленарни сесии. Семинарите се проведоха в Банско и Русе.

- информиращ етап – проведе се Национална конференция с 350 участници в гр. Шумен, включваща манели-дискусии + дебати по основните теми, свързани с междукултурното взаимодействие, модерирани от младите лидери, излъчени от участниците. Даде се пресконференция.

- 2 броя лидерски срещи в София и Ахелой- „Марина кейп“- 20 млади лидери, излъчени от работните семинари и конференцията.                

-Аналитичната част на проекта беше през месеците ноември и декември 2012 г., когато се обобщи опита от изследването и проведените събития; изработи се Наръчник за междукултурно сътрудничество: опитът на България.

 

·         Петима представители на Гражданско сдружение ЕВЕТ взеха участие в реализацията на програма: Cochran Fellowship Program за 2011 г. на Департамента по земеделие на САЩ и бяха на двуседмично посещение в щата Пенсилвания, САЩ.

 

·         На 01-03 юли 2011 г. в Боровец, Гражданско сдружение ЕВЕТ, с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“, реализира проект: „Междуетнически отношения в Р. България – разбирателство, сътрудничество и интеркултурен диалог“. Семинар-обучението бе първа част от проект „Интеркултурният диалог в България“.

 

·         Мюмин Емин от младежката организация на ЕВЕТ – координатор за София, взе участие - със специален доклад - на 01.07.2011 г., в проект - форум на Сдруженията с нестопанска цел „Евразия“, състоял се в Охрид, Република Македония.

 

·         На 14.06.2011 г. Младежите от ЕВЕТ-София участваха в Конференция „НПО: застъпничество и неотложна гражданска намеса“. Проявате бе оргнизирана съвместно с Гражданско сдружение «Хармония», в изпълнение на проект „София – активни граждани за добро управление по европейски стандарти“.

 

·         Членове на Сдружение ЕВЕТ и експерти от сродни организации учстваха в продължение на 4 месеца /май, юни, юли, август 2011 г./ в 4 обучителни модула по проект „София – град на многообразието“, финансиран от европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни по схема BGEIF 2009/2010 г.

 

·         На 13.05.2011 членове на Сдружението участваха активно в проект на Български икономически форум – Изложение «Европа за нас». Проявата беше организирана със съдействието на министъра, отговарящ за средствата от Европейския съюз – Томислав Дончев и Председателството на Европейската комисия в България.

 

·         На 07.04.2011 г. столичен район „Триадица” и Гражданско сдружение ЕВЕТ бяха домакини на 45 – членна делегация от район Нилюфер на Бурса, третият по големина град в Р. Турция. Посещението бе част от взаимен обмен между двата района и Сдружението, стартирал през месец април 2010. В делегацията участваха кмета -Мустафа Бозбей, който изпълнява длъжността вече трти мандат, заместниците му и общински съветници.

 

·         В началото на март 2011 г., ръководството на Гражданско сдружение ЕВЕТ участва активно на форума „Духът на свободата ще победи” на Фондация „Конрад Аденауер” в България. Събитието съвпадна с изпращането на досегашния директор на бюрото на фондацията в София-Андреас фон Белов и приемането на поста от Марко Арнд.

 

·         07.2010 - За пета поредна година, благодарение на сътрудничеството между общините “Бейоглу”- Истанбул и “Средец”- София и с активната помощ на ГС “ЕВЕТ” се реализира проект “Летен лагер за деца от София и Истанбул”. Двадесет ученици от София отново имаха възможност да прекарат една вълнуваща и незабравима седмица от 18 до 25 юли 2010г. в детския къмпинг на община “Бейоглу”- Истанбул, намиращ се в гр. Кефкен.

 

 

·         02.2011 - Управителният съвет на сдружението взе решение за подкрепа на мултиетнически проект „Етноталанти – София 2011” за откриване и продуциране на таланти чрез кастинги, включващи 24-те района на София. Проектът е разработен от „Ан профил”ЕООД.

 

 

 

·         На 19 – 21 май 2010г. в парк- хотел “Витоша”, гр. София, ГС “ЕВЕТ” с изключителното съдействие на фондация “Конрад Аденауер”, бе домакин по проект на “Международната конференция - човешки права и етническа толерантност”. Инициатори и съорганизатори на форума бяха “Turkish World Human Right Association”, “World League of Turkish Youth” и “International Human Rights Eurasia Forum.” В триднвения форум взеха участие лидери и членове на НПО от Европа и Азия, посланиците на страните участници и много високопоставени гости, представители на институциите от Бългрария. С конференцията гр. сдр. “ЕВЕТ” отбеляза 10 години от своето учредяване. Подписа се и Протокол за взаимно сътрудничество между “DTGB” и “ЕВЕТ” за продължаване на диалога за правата на човека и етническата толерантност междu Европа и Азия.

 

·         03.2010 - Председателят на сдружение “ЕВЕТ”- Ергин Емин, активно участва с интервюта в проекта на СУ “Св. Климент Охридски”- “Успелите ЕТНО”. Ръководството на сдружението се присъедини към групата за изработване на концепция за проучване по места на представители на етноси- успели роми, български мюсюлмани и турци.

 

·         На 29 и 30 Януари 2010г. в гр. София, координаторите “Младежки дейности”- Айрин Ибрямова, Мюмин Емин и Христина Божинова взеха активно участие в проект - международна конференция ”Европа 2020- гражданска визия”, като част от инициативата “Взаимодействие с европейския парламент”.

 ·         На 28.12.2009 г. клонът на „ЕВЕТ” в Хасково разработи съвместно с община Хасково и районната администрация на Ипсала, Одрин, Турция проект на тема: „Оползотворяване на местния ВЕИ ресурс - инструмент за устойчиво социално-икономическо развитие”, с рег. № в МРРБ- 2007СВ16IP0008-2009-1-94.

 

 

·         09.2009 г. - Таирюмер Мюмюн, секретар на Гражданско сдружение „ЕВЕТ”, Айрин Ибрямова, координатор „Младежки дейности”, Юммюш Ени, секретар „Младежки дейности”, София, Христина Божинова, член на ръководството на „ЕВЕТ” и Стефан Хаджиев, регионален координатор на „ЕВЕТ” за югозападна българия, активно участваха в екипа и успешно реализираха проект „Гражданското общество и администрацията в ЮЗ регион- модел за партньорство”, съфинансиран от ЕС чрез европейския социален фонд по ОП „Административен капацитет”.

 

·         От 12 до 19 юли 2009 г. ГС „ЕВЕТ”, в партньорство с АБГР (Асоциация на българските градове и региони), организира IV-то издание на съвместния проект „Летен лагер за деца от район Бейоглу, Истанбул и район Средец, София” на разменни начала. Децата от София бяха посрещнати в Кефкен, а децата от Истанбул- в гр. Шумен.

 

·         15 – 16.05.2009 г. председателят на ЕВЕТ – Ергин Емин, участва в международна конференция, отганизирана по проект на Инститит за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, фондация „Робърт Шуман“ и със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Европейският подход към новите предизвикателства пред сигурността в модерния свят: борба с екстремизма и насилието, организираната престъпност и корупцията“. Събитието се проведе в Евксиноград, Варна. Специален гост на форума бе Валери Жискар Д'Естен – президент на Франция 1974-1981 г.

 

·         От 26.02 до 01.03.2009 г. в турския курортен град Ялова се проведе конференция-симпозиум на тема: „ЕС и ролята на професионалните организации в хода на интеграция в общността”. 20 души- представители на „ЕВЕТ”, участваха като съорганизатори и участници по проекта на НСМСБ (Национално сдружение на малкия и среден бизнес), което е на базата на дългогодишните партньорски взаимоотношения между двете организации.

 

·         На 20.02.2009 г. в град Шумен, 15 души-представители на „ЕВЕТ” от североизточна България, взеха участие в семинар по проект на ССИ (Съюз за стопанска инициатива) на тема: „Финансиране на малки и средни предприятия”. Целта на проекта бе да се повиши степента на информираност за европейския опит и провежданите национални политики, проекти и инициативи за осигуряване на достъп до финансиране на малките и средни предприятия в североизточна България.

 

·         На 24 и 25.01.2009 г. „ЕВЕТ”, съвместно с фондация „Конрад Аденауер” и с любезното съдействие на “Vicom” и “Royal Yacht”, организира и проведе семинар по проект на сдружението на тема: „Разработване на европейски политики за развитие на смесените райони на България”. Събитието се проведе в гр. Хисар, хотел „Астрея”.

 

·         24.11.2008 г. УС на ЕВЕТ бе гост и участник в кръгла маса на тема: „Международни проекти в областта на публично-частните партньорства“. Събитието бе по проект на Смарт Консултинг груп и Европейският консултантски съюз, с подкрепата на Zaubermaher – Bulgaria.

 

·         18-20.11.2008 г. ЕВЕТ бе партньор по проект на Национално сдружение на малкия и среден бизнес и Съюза за малки и средни предприятия към ЕНП, на тема: „Югоизточна бизнес мрежа“Програмата на обучителния модул по проекта включваше курс по подготовка и изпълнение на проекти по програми за финансиране на малки и средни предприятия.

 

·         На 03.10.2008 г. в гр. Русе сдружениe "ЕВЕТ" реализира съвместен проект с фондация "Конрад Аденауер" конференция на тема: "Възродителният процес, мюсюлманските общности и комунистическия режим в България". Темата беше взета от книгата, издадена от Института за изследвания на близкото минало. Основни лектори бяха авторите на изданието: Михаил Груев и Алексей Кальонски , преподаватели съответно по история и етнология в СУ "Св. Климент Охридски". Във форума взеха участие 380 души от цялата страна.

 

·         В края на месец юли 2008г. се реализира проекта на Гражданско Сдружение "ЕВЕТ" - "Летен лагер за деца на обменни начала между районите Бейоглу - Истанбул и Средец - София". Проекта се реализаира със съдействието на Столична община вече 3-та година. Децата от 7-мо СОУ - София почиват една седмица в курорта Кефкен и Истанбул, а децата, които идват от район Бейоглу - на различни места в България. Тази година "ЕВЕТ" ги посрещна в старопрестолния Велико Търново.

 

·         На 28 май 2008 г. сдружението бе участник в Националната конференция на българските неправителствени организации. На нея бе представено „представително социологическо проучване на нуждите на НПО в България“. Отчетоха се резултатите от изследване на потребностите от усъвършенстване на правната рамка, уреждаща дейността на НПО, извършено от работна група към Комитета за гражданско общество и медии към 40-то НС.

 

·         23-24.02.2008 г.  - младежката координация на ЕВЕТ участва в обучителен семинар по проект на Центъра за неформално образование – София, на тема: „Мотивация, работа в екип, лидерство и ефективно разрешаване на конфликти“. Проектът е по Национална програма  на Младежки информационно – консултантски център „Мажор“ и е в помощ на изграждането на Младежките информационно-консултантски центрове 2007-2010 година.

 

·         В периода 12.2007- 12.2008 г., ГС ЕВЕТ, заедно с Асоциация на българските градове  и региони и Институт за местно и регионално развитие  участва в реализирането на проект:Тренингова програма за начините на работа на ЕС (Политики и проектни инструменти за НПО и общинската администрация) в Югозападен планов регион“, CSDP 2005 – 049, по програма PHARE.

 

·         30.11.2007 г. ГС ЕВЕТ подписа договор с Асоциация на българските градове и региони и Институт за местно и регинално развитие за партньорство при изпълнение на проект по програма PHARE CSDP 2005 – 049, на тема: „Програма за обучения за начина на работа на ЕС (политики и проектни инструменти), за НПО и общинска администрация в Югозападен район на планиране“, със срок за изпълнение 30.11.2007 – 30.11.2008 г.

 

·         На 13 и 14.10.2007 г. ЕВЕТ реализира конференция по проект: „Етнокултурните общности в България и европеското семейство. Очаквания. Рискове. Решение. Мониторинг.“ Форумът се проведе в хотелски комплекс „Св. Кирик“, Асеновград.

 

·         На 03 и 04.10.2007 г. ЕВЕТ проведе обучителен семинар на тема: „Местни избори 2007. Медийни техники и модели“. В проекта се включиха всички кандидати за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства и населени места, членове на сдружението.

 

·         Април – май – юни 2007 г. - представите на клоновете на сдружението учасваха в регионалните конференции – информационни дни „Равнопоставеност и защита от дискриминация“, по проект: „С уважение към различните – подкрепа на борбата с дискриминацията“, проведени в градовете София, Велико Търново, Пловдив, Бургас и Варна и рганизирани от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерски съвет на Р. България.

 

·         На 30 март 2007 г. ЕВЕТ – клон Велико Търново и клон Севлиево, бяха организатори на конференция на тема: „Структурните и кохезионни фондове в подкрепа на общините в България“. Партньори бяха Асоциация на българските градове и региони и Институт за местно и регионално развитие, с финансовата подкрепа на фондация „Конрад Аденауер“.

 

·         9-11.03.2007г. - ЕВЕТ бе партньор на Институт за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, по проект: „Интеграция на малцинствата – гаранция за етническия мир“. Председателят на ЕВЕТ – Ергин Емин, участва с доклад: „Тоталитарното наследство и рискът за демократичните промени“.

 

·         На 9-10 март 2007 г. представители на организацията от Раград и Русе участваха в проект на българското училище за политика, на тема: „Наблюдателница... човешките права и политиките в сферата на уврежданията“, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Партньор по проекта е Център за независим живот. Целта на проекта е да се подобри качеството на участието на хората с увреждания в обществото и да се предостави основа за публичен дебат по проблема.

 

·         На 27 – 28.02 2007 г. Управителния и Контролния съвет на сдружението участваха в разглеждането на  „Закон за прякото участие на гражданите в управлението“ – проект, представен от Болкан Асист – сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност. Членовете на ЕВЕТ се включиха в подписката на инициативата за регламентиране на правото на европейските граждани да инициират референдум, за да могат да предлагат конкретни политики и законодателни промени на ниво ЕС.

 

·         22-24.12.2006 г. ЕВЕТ – клон Благоевград бе домакин и организатор на обучителен семинар в община Сатовча, по проект на сдружението, осъществен със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Устойчиво развитие на селските райони в България. Национална мрежа. Общностни програми.“ Партньори по проекта са Асоциация на българските градове и региони /АБГР/ и Институт за местно и регионално развитие /ИМРР/

 

·         19 септември 2006 г. - сдружението кандидатсква с проект по програма PHARE 2004 /EMLMI/GRANTS – Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи. Проектното предложение на тема: „Създаване на център за подкрепа на занаятите, посредством разработване на учебни програми за обучение в предприемачество в област Шумен“, бе представено в Министерство на труда и социалната политика.

 

·         На 07-08.07.2006 г. сдружението изпълни проект, в партньорство с Асоциация на българските градове и региони /АБГР/, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, обучителен семинар на тема: „Политики за развитие на местното самоуправление в смесените региони на страната“. На събитието се разгледаха: 1) степента на включване на местните общности във вземането на политически решения, чрез активно участие в местното самоуправление; 2) въпросите, касаещи етническата идентичност и проблемите на междуетническата комуникация.

 

·         На 03-04 юни 2006 г. ГС ЕВЕТ бе партньор на Асоциация на българските градове и региони, по проект, финансиран от фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Нови политики в местното самоуправление“. Участници бяха общински съветници, кметове на кметства и кметове на населени места от цялата страна, членове на ГС ЕВЕТ.

 

·         На 20 май 2006 г. представители на сдружението участваха в обучителен модул по проект на Transparency International – България, на тема: „Полотическата корупция – предизвикателства и механизми за противодействие“. Проектът е стартирал през 2004 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС. Целта е създаване на система за оценка и мониторинг на проявените форми на политическа корупция в България и изграждане на обществен консенсус за цената на политическата корупция и необходимостта от предприемане на съвместни действия за нейното намаляване. В проекта са включени представители на политически партии, граждански организации и медии.

 

·         03.2006 г. - председателите и секретарите на регионалните клонове на ЕВЕТ учасваха в интервю  по проект: „Променящ се личен живот и отношения в Европа“, финансиран от Европейската комисия и проведен в Birkbeek Institute for Social Research, University of London. Директор на проекта е Professor Sasha Roseneie. Проектът е за личния ни живот и отношенията ни с другите – как те се променяе в европейския контекст. Целта е да се допринесе за по-доброто разбиране на различните начини, по които хората водят своя личен живот и за това – как правителствата и общностите могат да окажат по-добра подкрепа. Включени са изследвания в България, Великобритания, Норвегия и Португалия.

 

·         На 18 май 2005 г. ръководството на ГС ЕВЕТ бе активенучастник в заключителната кръгла маса-дискусия по проект на Европейски институт, на тема: „За разнообразието, срещу дискриминация“, финансиран от Европейската комисия.

 

·         22.01.2005 г. ГС ЕВЕТ, клон Свищов, организира и проведе семинар на тема: „Богатството на европейската идея в политиката за единство в културното и религиозно многообразие“. Партньори по проекта бяха „Динамика Консулт – София“.

 

·         На 06.12.2004 г. стартира проект за организиране на два обучителни семинара на сдружението, по проект: „Гражданското участие на младите от смесените региони на страната, с контекста на европейската интеграция“. Семинарите бяха в две части и една фокус група за изграждане на екип към проекта. Първата част на семинарите се проведе в гр. Тетевен на 18 и 19.12.2004 г., втората част ще се проведе в началото на 2005 г. в Софийска област. Проектът е финансиран от фондация „Конрад Аденауер“.

 

·         19-20 ноември 2004 г., в Русе, ГС ЕВЕТ организира конференция по проект на тема: „Ислямът през призмата на идеологичния и социологичен дискурс“, осъществен с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“. Лектори бяха екип от Нов български университет - Мариана Маринова, Мирослав Зафиров, Велин Белев и Александър Веселинов – Шамсуддин. Участие взеха представители на клоновете на сдружението от цялата страна. Конференцията приключи с празнична вечеря, във връзка с Курбан байрям – най-големия мюсюлмански религиозен празник.

 

·         29-31.10.2004 г. - младежките координатори на ЕВЕТ – София участваха в изданието на младежки форум „Костенец – 2004“. Проектът се изпълнява в сътрудничество с Български институт за правно развитие и е подкрепено от USAID и UNDP.

 

·         14-15.05.2004 г. във Варна, местният клон на ЕВЕТ проведе семинар по проект на тема: „Участие на младите хора от смесените региони на страната при формирането на политики. Разработване на проекти“.

 

·         На 19 -20.03.2004 г. ГС ЕВЕТ, клон Разград, бе пратньор на Център за социални практики, София, по проект: „Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността, чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието“, по програма PHARE. Вторият модул по проекта бе поверен на ЕВЕТ и като първи по важност от създаването на организацията, ръководството в Разград се справи перфектно със задачата – организиране и провеждане на обучението по темата „Информация, комуникация и съответните техники и технологии“.

 

·         07.02.2004 г. - х-л „Родина“, София, ЕВЕТ реализира проект: „Гражданското общество и ислямските религиозни ценности“. Събитието се осъществи със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“ и личната подкрепа на директора на фондацията за България – г-н Вулф Брюке.

 

·         19-21.12.2003 г. ЕВЕТ, в партньорство с фондация „Демокрация“, проведе дискусия-семинар на тема: „Гражданското поведение, политиката и лидерството – предизвикателство пред младите хора“. Събитието се проведе в х-л „Родина“, София.

 

·         На 02-03.11.2003 г. ЕВЕТ-клонове Стара Загора, Пловдив и Разград, организираха семинар по проект на организацията на тема: „Новата политика на ЕС за развитие на земеделието и селските райони и ангажиментите на Р. България“, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“.

 

·         21-22.06.2003 г. в хотелски комплекс „Св. Кирик“, Асеновград, ЕВЕТ – Пловдив организира и реализира проект за обучителен семинар на тема: „Формулиране на политики в смесените региони в България и ролята на гражданските структури за реализацията им“.

 

·         От 20.03.2003 г. младежка координация ЕВЕТ се присъедини към програма „Младежи в действие“ на фондация „ С.Е.Г.А – Старт за ефективни граждански алтернативи“. Програмата е с национален обхват и продължителност до месец март 2005 г., реализира се с помощта на фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Целта на програмата е да помогне на младите хора в България да повишат уменията си за самоорганизиране и общи действия, чрез поредица от младежки кампании и обучения за изграждане на способности за участие в местното и национално развитие.

 

·         11.02.2003 г. - в зала „Света София“ на Народното събрание на Република България, ЕВЕТ – София организира и проведе празничен концерт по случай големия мюсюлмански празник Курбан Байрям. Присъстваха ръководители на политически партии, депутати, неправителствени организации и граждани от София.

 

·         На 06.01.2003 г. ГС ЕВЕТ – клон Разград, подготви и представи проект на тема: „ТВ програма „Demet – Букет“, в партньорство е Евроком – Разград и Център за образователни услуги и квалификацияя – МОН – Разград.

 

·         2002-2003 г. - Закупуване на фотографии от изложба на фотографа Павел Ганчев на тема: „Лудогорието- вчерашния ден в днешно огледало” и излагане по регионални клонове на ЕВЕТ в страната. Изложбата обиколи градовете Разград, Варна, Хасково, Кърджали, Русе, Шумен, Свищов, София.

 

·         На 08.11.2002 г. ЕВЕТ, клон Разград, подкрепи проект на Център за образователни услуги – МОН – Разград, на тема: „Отворени врати на възможностите“. Проектът е в услуга на децата от 4 клас - от ромската общост в община Разград. Проектът предлага интергиран подход за работа с отпадналите и застрашени от отпадане от училище, ученици от малцинствените общности, както и съдействие за мотивацията на родителите за подпомагане на децата в тяхното развитие.

 

·         15 ноември 2002 г. Управителния съвет на ЕВЕТ участва в конференция, организирана от Европейски инстутут, с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Конституционни проекти за бъдеща Европа“. На конференцията бяха обсъдени следните теми:

- проектът за конституция на ЕС и ЕНП;

- проект „Дишууд“ за конституционен договор на ЕС;

- проект на Предизидума на Европейския конвент за Конституционен договор на ЕС.

 

·         На 23.10.2002 г. ГС ЕВЕТ предложи на Център за социални практики – София, 12 свои представители от регионалните клонове на сдружението, за участие в обучение по проект: „Гласовете на отхвърлениите“, финансиран по програма PHARE на ЕС.

 

·         Представители на ЕВЕТ – София взеха участие на 29 март 2002 г. на проведеното тържествено честване на една година от издаването на списание „Етно-диалог“. На събитието присъстваха главния мюфтия на мюсюлманите в България, секретарят на НСЕДВ – Михаил Иванов, ръководството на Обществения съвет на етническите малцинства в България /ОСЕМБ/, представители на Министерство на културата и други неправителствени организации.

 

·         Ергин Емин – зам.п-л на ЕВЕТ, участва в първото издание на Училище за политика към Нов български университет и завърши като „Випуск – 2002“.

В резултат на сътрудничеството между ЕВЕТ и Българското училище за политика, във второто издание /2003/ участваха Глория Костова и Ширин Ибрахимова, от т.нар. „гражданска квота“.

·         На 14.05.2001 г. ЕВЕТ – клон Разград, представи пред Общински съвет – Разград, проект: „Изграждане на клубове за младежки дейности, със зали за ритуали и тържества, в с.Раковски и с. Дянково, община Разград“. Общинският съвет, в специално решение, учреди на сдружение ЕВЕТ – Разград, безвъзмездно право на строеж за построяване на клубовете в селата Раковски и Дянково. Бе издадена Заповед от кмета и се сключи договор за ОПС за обектите и се стартира проекта.

·         20.03.2001 г. - ЕВЕТ – Разград представи и кандидатства с проект: „Разкажи ми за себе си...“, по програма „В търсене на устойчиви модели, с приоритет „Укрепване на демокрацията, с продължителност осем месеца. Целта е утвърждаване на етнокултурната толерантност сред отделните общности, бит, култура, за постигане на траен социален ефект по пълноценната интеграция на малцинствата.

·         На 07 март 2001 г. в х-л „Централ“ - Раград, ръководството на ЕВЕТ – Разград, участва в дискусия на кръгла маса: „Неправителствените организации в началото на века“. Събитието бе по проект на Центъра за социални практики – София, който представи перспективите пред българските НПО за постигане на трайно участие в публичната политика и местното развитие. Акцентира се върху укрепване на капацитета на НПО, като се идентифицираха нуждите на организациите от Разград и региона.

·         На 19.02.2001 г. ГС изготви пилотен проект на тема: „Изграбдане на информационно-консултантска и интернет мрежа в населените места в Раградска област“, разработен съвместно с Националния съвет по етническите и демографски въпроси към Министерския съвет.

·         На 05.12.2000 г. ЕВЕТ – Разград представи и кандидатства пред Фондация за развитие на гражданското общество /ФРГО/ с проект: „Информационно-консултантски център за защита и развитие на малцинствата в гражданското общество“. Проектът, подкрепен от Областен управител – Област Разград, допринася за изграждане у малцинствата на чувството за равнопоставеност в гражданското общество, за осъзнаване на правото им на свободен и пълноценен достъп до информация, а от там и за тяхната социална интеграция.