Home

Структура

Структура на Гражданско сдружение „ЕВЕТ”

 

Управителен съвет:

Председател

Ергин Емин

Заместник-председател

Айрин Ибрямова

Секретар

Юммюш Ени

 

Контролен съвет:

Председател

Евгени Янев

Член на КС

Нигяр Осман

Член на КС

Димитър Баръмов

Член на КС

Гюлек Неджиб

Член на КС

Татяна Цанева

 

Регионални координатори:

Североизточен регион

Ахмед Науманов

Северен–централен регион

Мастън Есиров

Северозападен регион

Илко Искренов

Югоизточен регион

Юксел Малкоч

Южен–централен регион

Сабри Чобан

Югозападен регион

Зюлфин Колашов

София-област

Яшар Фуат

 

Председатели на клонове:

Разград

Бранимир Фиданов

Търговище

Хатидже Барабунова

Бургас

Хикмет Сюлейман

Кърджали

Алиосман Яшар

Хасково

Юксел Малкоч

Шумен

Неджметин Хюсню

Силистра

Джан Дуралов

Варна

Мюнюр Хюсмен

Русе

Айдън Демирджиев

Свищов

Мастън Есиров

Пловдив

Мехмед Сеидходжа

Враца

Есад Рамадан

Пазарджик

Шукри Якубов

Благоевград

Стефан Хаджиев

Сливен

Шериф Куванджъ

Севлиево

Сузан Садъкова

Стара Загора

Петър Желязков

Плевен

Гюнай Ходжаджиков

Смолян   

Ахмед Хутев

София – град

Лава Коцева

Пловдив - град

Дойчин Ангелов

Велико Търново - град

Валентин Стоянов

 

Секретари на клонове

Разгард

Недялко Коцев

Търговище

Емил Щерев

Бургас

Вели Акиф

Кърджали

Алейтин Ибрям

Хасково

Нурай Дуран

Шумен

Себайдин Нурханов

Силистра

Гюнай Сали

Варна

Тюркян Динар

Русе

Аксун Ебазерова

Свищов

Елиз Караманлиева

Пловдив

Къймет Шерифова

Враца

Хаят Юсуф

Пазарджик

Юксел Яшаров

Благоевград

Хасан Илан

Сливен

Хасан Башаран

Севлиево

Мехмед Айдън

Плевен

Айхан Османов

София град

Христина Божинова

Стара Загора

Димитрина Димитрова

Смолян

Медиха Заимова

 

Младежки дейности – национална координация

Предеседател

Мерал Емин

Зам. председател

Йелис Еролова

Зам. председател

Тюляй Хюсеинова

Зам. председател

Бранимир Бранимиров

Секретар

Айлин Салим

 

 

*УС + КС + Регионални координатори + Председатели на клонове + Младежки дейности /НК/ = НКС /НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ на ГС„ЕВЕТ”/