User login

 

„Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в

дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

                                                                                                                 Конрад Аденауер 

 

 

 

 

 

Необходима е нова стратегия за идентифициране на проблемите и за тяхното решаване

                                                            Декларация

от участниците в Национална конференция
„Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност”
27-28.10.2012 г., гр. Шумен

 

Гражданско сдружение „ЕВЕТ” (Европейска Визия за Етническа Толерантност) е неправителствена организация, целяща да насърчи диалога между етническите общности в България с цел спазване на техните права и зачитане на техните граждански интереси. В синхрон с ценностите и целите на сдружение ЕВЕТ за насърчаване на междукултурния диалог и реализацията на проект „Интеркултуралният диалог- отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България”, се проведе конференция, на която бяха повдигнати редица важни въпроси. Ключовите теми около които се организира дебатът бяха въпросите за развитие на идентичността на различните общности, превенцията на междуетническите напрежения, политиките и типа лидерство, които могат да насърчат интеркултурния диалог между етносите в България.
 
            Нашата позиция е, че въпреки наличието на неголям брой етнически групи в България, цари привидно спокойствие под рамката, на която има множество казуси на етническо напрежение. От тази гледна точка, ЕВЕТ се опита да очертае стратегия на рамка за идентифицирането на проблеми и даването на препоръки за разрешаването им.
Очертаха се следните типове проблеми:
1)      Все още Възродителният процес оказва значително влияние върху начина, по който родителите, засегнати от него, възпитават децата си;
2)      Все още въпреки полагащите се усилия от младите представители на малцинствата, те трябва да постигат свръх резултати, за да имат равен старт;

Ергин Емин: Възродителният процес продължава да влияе негативно върху възпитанието на децата

„Възродителният процес продължава да влияе негативно върху възпитанието на децата” каза на брифинг по повод завършилата в Шумен национална конференция на сдружение ЕВЕТ, лидерът на организацията Ергин Емин. Неправителствената организация Европейска визия за етническа толерантност (ЕВЕТ) приключва двугодишен проект на тема „Интеркултуралният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България”.

Национална конференция за междуетническата толерантност се проведе в Шумен

Национална конференция „Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност" се проведе в Шумен. Форумът е част от проекта „Интеркултуралният диалог - отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България", който се реализира от Гражданско сдружение „ЕВЕТ", в партньорство с Фондация „Конрад Аденауер" и Център за европейски изследвания - Брюксел.
Целта на проекта е да се даде възможност на формални и неформални лидери от различни региони на страната, предимно от смесени райони, да влязат в диалог и развият умения за толерантност и сътрудничество при разрешaване на проблеми. Методът на работа може да се характеризира, като „учене, чрез изживяване".
„Този диалог в България се води за първи път, отначало опасенията ни бяха, че няма да можем да го реализираме, но нещата станаха", заяви ръководителят на проекта и председател на ГС „ЕВЕТ" Ергин Емин. По думите му, този проект трябва да бъде продължен.

Ловно-рибарско сдружение „Руй” отпразнува 120 години от създаването си

В последния работен ден на изминалата седмица членовете на Ловно-рибарско сдружение „Руй”, трънската общественост и много гости от страната тържествено отбелязаха 120-годишнината от създаването на сдружението. На тържеството присъстваха: областният управител- Иво Петров, кметът на Трън- Станислав Николов, изпълнителният директор на Асоциацията на градовете и регионите в България- Ергин Емин, зам.-директорът на РУГ-Кюстендил- Веселин Владов, председателите на сдруженията от Перник, Радомир и Брезник , шефове на държавни и местни институции и други.

В приветствието си към ловците и гостите на тържеството, председателят на Ловно-рибарско сдружение „Руй”- Иван Искренов проследи историята на сдружението от създаването му през 1892 г до днешни дни. С гордост той подчерта, че трънското сдружение е най-старото в страната и е един от учредителите на Националното сдружение в България.

Нов проект-Интеркултуралният диалог- отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България

Гражданско сдружение “EВЕТ” ( Европейска визия за етническа толерантност) стартира работа по проект „Интеркултуралният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България”., финансиран от Центъра за европейски изследвания-Брюксел и фондация» Конрад Аденауер». Този проект продължава опита и знанията натрупани от работата по проект на ЕВЕТ за Междуетническите отношения в Р. България- разбирателство, сътрудничество и интеркултурен диалог” реализаран с помощта на фондация “Конрад Аденауер” Бългрия през 2011г..

Целта на проекта е да въведе идеята за интеркултуралния диалог, като отговор на нарастващите напрежения между общностите в България породени от ситуацията на бедност, отсъствие на политики за младите хора, провал на образователните институции да развиват у младите хора демократични ценности и умения за толерантност, сътрудничество и участие. В този смисъл проектът цели да идентифицира в 6-те планови региона на страната граждански активни млади лидери от местните културни общности, да работи систематично с тях в развиването на знания и умения, които да им позволят компетентно и успешно да работят по изграждането на меджукултурния диалог в своите региони. Целта на проекта е да даде възможност на местни формални и неформални лидери от смесени етнически райони в България да влязат в диалог и развият умения за толерантност, сътрудничество и участие при решаване на съвместни проблеми. Чрез развитие на нови знания и умения ще се изгради лидерски капацитет за устойчив междукултурен диалог, който ще бъде основа за повишаване на социалния капитал (доверието) по места.

Метода на работа е „учене чрез преживяване”, където външни експерти (от ролята на изследователи, модератор

Изселници искат да учат български

Между 8000 и 10 000 са българските изселници в турския град Ялова. Повечето от тях се преместили по време на "Голямата екскурзия" през 1989 г., но сега искат помощ от властите у нас, за да знаят децата им български език.

Българските изселници в турския град Ялова поискаха от нашите власти да организират курсове по български език.

Там има между 8000 и 10 000 изселници от България, които искат да знаят нашия език. Повечето от тях се преместили по време на "Голямата екскързия" през 1989 г. и сега търсели учители, които да преподават на децата им книжовен български език. Молят обаче управниците у нас да организират обучения поне през летния сезон.

"Ние, изселниците, в първите години, когато се изселихме в Турция бяхме обидени на режима и спряхме да им говорим на български, за което след време взехме да съжаляваме", обяснява предсе4дателят на изселническата организация Лютфи Йозгюр пред БНТ. Неговите синове учели в Софийския университет, но в началото срещнали огромни затруднения понеже не знаели и една дума български.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Осъждаме по най-категоричен начин варварския терористичен акт срещу невинни израелски и български граждани на летището в Бургас. Никоя цел и идеология не оправдава тероризма.

Изказваме най-искрени съболезнования на близките на загиналите.

 Вярваме, че българските власти и партньорските служби ще положат всички усилия за бързото откриване на виновните, които трябва да понесат пълна отговорност.

Андрей КОВАЧЕВ

Илияна ЙОТОВА

Антония ПЪРВАНОВА

Евгени КИРИЛОВ

Надежда НЕЙНСКИ

Станимир ИЛЧЕВ

Слави БИНЕВ

Светослав МАЛИНОВ

Илиaна ИВAНОВА

Владимир УРУЧЕВ

Емил СТОЯНОВ

Филиз ХЮСМЕНОВА

Метин КАЗАК

Владко ПАНАЙОТОВ

Мария ГАБРИЕЛ
Кристиан ВИГЕНИН

Доклад за дейността на Гражданско Сдружение "Евет" през 2009 г.

· На 28.12.2009 г. клонът на „ЕВЕТ” в Хасково разработи съвместно с община Хасково и районната администрация на Ипсала, Одрин, Турция проект на тема: „Оползотворяване на местния ВЕИ ресурс- инструмент за устойчиво социално-икономическо развитие”, с рег. № в МРРБ- 2007СВ16IP0008-2009-1-94.Нашите партньори