User login

 

„Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в

дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

                                                                                                                 Конрад Аденауер 

 

 

 

 

 

ЕВЕТ представи в Одрин Наръчника за междукултурно сътрудничество

От 28.02 до 01.03 „ЕВЕТ” организира и реализира посещение в гр. Одрин, Република Турция, с цел представяне на наръчника за междукултурно сътрудничество, разработен по проект „Интеркултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България. Събитието се състоя по идея на Музаффер Мустафа – социолог и външен експерт в изследователския екип по проекта и се реализира с изключителното съдействие на областния управител на Одрин – Хасан Дуруер.
В рамките на посещението се организира конференция в културен център „Деведжи хан”, на тема: „Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност”. На нея излъчените неформални лидери от смесените етнически райони в България представиха уменията си по теми като „толерантност”, „сътрудничество” и участие при решаването на проблеми, възникнали по места. Дискусията и презентациите бяха изцяло на турски език, с владението на който младите лидери от „ЕВЕТ” изненадаха участниците във форума.
След приключването на конференцията цялата група от 15 души бе на среща с областния управител на Одрин – Хасан Дуруер, на която се взе решение за подготовка и реализация на съвместни проекти по представената тематика.

Финансовото състояние на общините е следствие от липсата на децентрализация

На 23 и 24 ноември в град Свищов се проведе семинар-кръгла маса на тема: „Финансиране на местната власт. Новият планов период 2014-2020 и предизвикателствата за дунавските общини”. Форумът беше организиран от Асоциация на българските градове и региони и Асоциацията на дунавските общини „Дунав”, с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер”. Участие взеха кметове, председатели на общински съвети от дунавските общини и членове на управителния съвет на АБГР. Един от лекторите на семинара – Александър Михайлов-консултант на Съвета на Европа по местно самоуправление и децентрализация, засегна в презентацията си основните аспекти във финансирането на местната власт и наблегна на това, че то е на такова ниво, защото е в пряка зависимост от децентрализационните процеси в страната. Реформата в България, по отношение на процеса на децентрализация изостава, а от това следва, че продължава лошото финансово състояние на общините. Господин Михайлов разясни и целите на стратегията за децентрализация и програмата за нейното изпълнение, като се спря на ключовите моменти за уточняване в процеса на децентрализация.

Необходима е нова стратегия за идентифициране на проблемите и за тяхното решаване

                                                            Декларация

от участниците в Национална конференция
„Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност”
27-28.10.2012 г., гр. Шумен

 

Гражданско сдружение „ЕВЕТ” (Европейска Визия за Етническа Толерантност) е неправителствена организация, целяща да насърчи диалога между етническите общности в България с цел спазване на техните права и зачитане на техните граждански интереси. В синхрон с ценностите и целите на сдружение ЕВЕТ за насърчаване на междукултурния диалог и реализацията на проект „Интеркултуралният диалог- отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България”, се проведе конференция, на която бяха повдигнати редица важни въпроси. Ключовите теми около които се организира дебатът бяха въпросите за развитие на идентичността на различните общности, превенцията на междуетническите напрежения, политиките и типа лидерство, които могат да насърчат интеркултурния диалог между етносите в България.
 
            Нашата позиция е, че въпреки наличието на неголям брой етнически групи в България, цари привидно спокойствие под рамката, на която има множество казуси на етническо напрежение. От тази гледна точка, ЕВЕТ се опита да очертае стратегия на рамка за идентифицирането на проблеми и даването на препоръки за разрешаването им.
Очертаха се следните типове проблеми:
1)      Все още Възродителният процес оказва значително влияние върху начина, по който родителите, засегнати от него, възпитават децата си;
2)      Все още въпреки полагащите се усилия от младите представители на малцинствата, те трябва да постигат свръх резултати, за да имат равен старт;

Ергин Емин: Възродителният процес продължава да влияе негативно върху възпитанието на децата

„Възродителният процес продължава да влияе негативно върху възпитанието на децата” каза на брифинг по повод завършилата в Шумен национална конференция на сдружение ЕВЕТ, лидерът на организацията Ергин Емин. Неправителствената организация Европейска визия за етническа толерантност (ЕВЕТ) приключва двугодишен проект на тема „Интеркултуралният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България”.

Национална конференция за междуетническата толерантност се проведе в Шумен

Национална конференция „Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност" се проведе в Шумен. Форумът е част от проекта „Интеркултуралният диалог - отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България", който се реализира от Гражданско сдружение „ЕВЕТ", в партньорство с Фондация „Конрад Аденауер" и Център за европейски изследвания - Брюксел.
Целта на проекта е да се даде възможност на формални и неформални лидери от различни региони на страната, предимно от смесени райони, да влязат в диалог и развият умения за толерантност и сътрудничество при разрешaване на проблеми. Методът на работа може да се характеризира, като „учене, чрез изживяване".
„Този диалог в България се води за първи път, отначало опасенията ни бяха, че няма да можем да го реализираме, но нещата станаха", заяви ръководителят на проекта и председател на ГС „ЕВЕТ" Ергин Емин. По думите му, този проект трябва да бъде продължен.

Ловно-рибарско сдружение „Руй” отпразнува 120 години от създаването си

В последния работен ден на изминалата седмица членовете на Ловно-рибарско сдружение „Руй”, трънската общественост и много гости от страната тържествено отбелязаха 120-годишнината от създаването на сдружението. На тържеството присъстваха: областният управител- Иво Петров, кметът на Трън- Станислав Николов, изпълнителният директор на Асоциацията на градовете и регионите в България- Ергин Емин, зам.-директорът на РУГ-Кюстендил- Веселин Владов, председателите на сдруженията от Перник, Радомир и Брезник , шефове на държавни и местни институции и други.

В приветствието си към ловците и гостите на тържеството, председателят на Ловно-рибарско сдружение „Руй”- Иван Искренов проследи историята на сдружението от създаването му през 1892 г до днешни дни. С гордост той подчерта, че трънското сдружение е най-старото в страната и е един от учредителите на Националното сдружение в България.

Нов проект-Интеркултуралният диалог- отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България

Гражданско сдружение “EВЕТ” ( Европейска визия за етническа толерантност) стартира работа по проект „Интеркултуралният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България”., финансиран от Центъра за европейски изследвания-Брюксел и фондация» Конрад Аденауер». Този проект продължава опита и знанията натрупани от работата по проект на ЕВЕТ за Междуетническите отношения в Р. България- разбирателство, сътрудничество и интеркултурен диалог” реализаран с помощта на фондация “Конрад Аденауер” Бългрия през 2011г..

Целта на проекта е да въведе идеята за интеркултуралния диалог, като отговор на нарастващите напрежения между общностите в България породени от ситуацията на бедност, отсъствие на политики за младите хора, провал на образователните институции да развиват у младите хора демократични ценности и умения за толерантност, сътрудничество и участие. В този смисъл проектът цели да идентифицира в 6-те планови региона на страната граждански активни млади лидери от местните културни общности, да работи систематично с тях в развиването на знания и умения, които да им позволят компетентно и успешно да работят по изграждането на меджукултурния диалог в своите региони. Целта на проекта е да даде възможност на местни формални и неформални лидери от смесени етнически райони в България да влязат в диалог и развият умения за толерантност, сътрудничество и участие при решаване на съвместни проблеми. Чрез развитие на нови знания и умения ще се изгради лидерски капацитет за устойчив междукултурен диалог, който ще бъде основа за повишаване на социалния капитал (доверието) по места.

Метода на работа е „учене чрез преживяване”, където външни експерти (от ролята на изследователи, модератор

Изселници искат да учат български

Между 8000 и 10 000 са българските изселници в турския град Ялова. Повечето от тях се преместили по време на "Голямата екскурзия" през 1989 г., но сега искат помощ от властите у нас, за да знаят децата им български език.

Българските изселници в турския град Ялова поискаха от нашите власти да организират курсове по български език.

Там има между 8000 и 10 000 изселници от България, които искат да знаят нашия език. Повечето от тях се преместили по време на "Голямата екскързия" през 1989 г. и сега търсели учители, които да преподават на децата им книжовен български език. Молят обаче управниците у нас да организират обучения поне през летния сезон.

"Ние, изселниците, в първите години, когато се изселихме в Турция бяхме обидени на режима и спряхме да им говорим на български, за което след време взехме да съжаляваме", обяснява предсе4дателят на изселническата организация Лютфи Йозгюр пред БНТ. Неговите синове учели в Софийския университет, но в началото срещнали огромни затруднения понеже не знаели и една дума български.Нашите партньори